Wileński program Pierwszej Damy: hospicjum i gimnazjum w Rudominie


S. Michaela Rak i Agata Kornhaser-Duda, fot. wilnoteka.lt
Towarzysząca prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty na Litwie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, a w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie spotkała się z uczniami i nauczycielami. Jak zaznaczyła, w Wilnie jest po raz pierwszy i czuje się z tego powodu „ogromnie wzruszona”.


Założycielka i dyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki s. Michaela Rak Małżonkę Prezydenta RP powitała chlebem.

Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że o dziele s. Michaeli Rak i jej współpracowników wie od dawna, m.in. dzięki współpracy z Polsko-Słowiańską Unią Kredytową z USA, która wspiera działalność wileńskiego hospicjum. Pierwsza Dama patronuje też akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, w ramach której pomoc dociera również do hospicjum.

„Dla mnie każda wizyta w hospicjum – a odbyłam ich wiele w całej Polsce – to wyjątkowe przeżycie, niezwykle wzruszające. Zawsze jestem pod wrażeniem wyjątkowej atmosfery, która w hospicjach panuje, bo wydawałoby się, że hospicjum to jest miejsce cierpienia, a tak do końca nie jest, ponieważ dzięki Państwu chorzy otrzymują niezwykłą pomoc. Otrzymują to, co – myślę – dla nich w tych trudnych chwilach jest najważniejsze, mianowicie Państwa obecność. Mogą wiedzieć, że nie są sami, że to Państwo trzymają ich za rękę i są w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy przechodzą do lepszego życia” – powiedziała Pierwsza Dama, dziękując siostrze Michaeli, lekarzom, pielęgniarkom, duchownym i wolontariuszom. Szczególne słowa podziękowania skierowała do wolontariuszy za ich „altruistyczną postawę”. „Cieszę się, że na Litwie wolontariat tak wspaniale się rozwija. Wiem, jak wiele osobistej satysfakcji wolontariat przynosi” – dodała.

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z pacjentami i ich rodzinami. W prezencie dla działu hospicjum dziecięcego, którego budowa ma ruszyć wiosną, przekazała laptop, obiecała też, że w miarę możliwości działalność wileńskiego hospicjum będzie nadal wspierana.Z hospicjum Pierwsza Dama udała się do Rudomina, gdzie w Gimnazjum im. F. Ruszczyca spotkała się z nauczycielami i uczniami.

Pierwsza Dama zaznaczyła, że jest z zawodu pedagogiem, nauczycielką z wieloletnim stażem, dlatego bliskie i ważne są jej sprawy oświaty, w tym oświaty polskiej za granicą, i podczas wizyt zagranicznych stara się odwiedzić placówki oświatowe, zwłaszcza te, w których nauczany jest język polski bądź nauczanie odbywa się w języku polskim.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją pewne problemy jeśli chodzi o oświatę polską na Litwie, ale zapewniam Państwa – o tym wspominał mój mąż podczas spotkania w Domu Kultury Polskiej – że te kwestie będą poruszane w rozmowach zarówno z panią prezydent, jak i panem premierem Litwy. Miałam okazję chwilę porozmawiać z panią prezydent i panem premierem. Pan premier zapewnił, że dla niego osobiście dobre relacje polsko-litewskie są ogromnie ważne i będzie o nie zabiegał. Myślę, że klimat do rozmów jest dobry i liczę, że w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia uda się krok po kroku te kwestie rozwiązać" – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama podziękowała wszystkim nauczycielom i rodzicom za to, że wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji i kultury obu narodów.Uczniowie Gimnazjum im. F. Ruszczyca zaprezentowali program artystyczny poświęcony 100-leciu niepodległości Litwy, polskie oraz litewskie piosenki i tańce. Koncert zakończył mazur w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda".

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wręczyła pani prezydentowej symbol Wileńszczyzny – palmę. Dyrektor gimnazjum Żaneta Jankowska oprowadziła ją po szkole. Agata Kornhauser-Duda zostawiła pamiątkowy wpis w Księdze Gości.

Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz