Wileński hołd Sprawiedliwym wśród Narodów Świata


Panorama Wilna, fot. wilnoteka.lt
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy zaproponowało, aby jedną z ulic Wilna nazwać aleją Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ma być to hołd złożony osobom, które podczas II wojny światowej, nie zważając na grożące niebezpieczeństwo, ratowali życie Żydom.
„Ratując Żydów, ratowaliście honor całej Litwy. Ratując Żydów, ryzykowaliście swoim życiem. Zawsze będziemy pamiętali waszą odwagę” - mówił prezes Wspólnoty Żydów Litewskich Simonas Alperavičius. Szef litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Audronius Ažubalis skierował do Samorządu Miasta Wilna prośbę o nadanie jednej z ulic miasta nazwy: aleja Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Kierownik Departamentu Rozwoju Miasta Samorządu Miasta Wilna Artūras Blotnys potwierdził, że MSZ Litwy zwróciło się do władz samorządu z propozycją uhonorowania Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. „Obecnie samorząd rozpatruje propozycję, szuka odpowiedniego miejsca” - mówił A. Blotnys.

Medale Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata od 1963 r. przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Kapituła Instytutu Pamięci Yad Vashem przyznaje wyróżnienie Sprawiedliwego wśród Narodów Świata osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Dawniej, poza medalem i dyplomem, Sprawiedliwym przysługiwało prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę instytutu, jednak z powodu braku miejsca zwyczaju zaniechano. Osoba uznana za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem zapisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem. Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata nadany został 830. obywatelom Litwy. 

Na podstawie: diena.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 "sprawiedliwi" Litwini?

"sprawiedliwi" Litwini?

#2 No więc właśnie! A w

No więc właśnie! A w EuroPoladndzie (byłej Polsce znaczy) przedstawiciele rządu RL są wciąż grata, oj grata. Wstyd za całą naszą "wierchuszkę".

#3 Trzeba zacząć najpierw od

Trzeba zacząć najpierw od publicznego wyjaśnienia przez Rząd Litwy udziału Litwinów w Zbrodni Ponarskiej. Dopiero potem można mówić o nadaniu takiej nazwy ulicy w Wilnie. Rząd Izraela zajmuje
jasne stanowisko w tej sprawie na forum międzynarodowym, a ostatnio nawet uznał za persona non grata
przedstawiciela Litwy. Wobec ogromu Zbrodni Ponarskiej ,nadanie takiej nazwy ulicy można byłoby uznać za próbę zacierania śladów ogromu zbrodni i nazywanie siebie Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata,
pod pretekstem ratowanie nielicznych.
\Warto byłoby też wyjaśnić ilu z tych 850 obywateli było narodowości polskiej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.