„Wileńska nadzieja” konkurs literacki dla młodzieży rozstrzygnięty


Fot. na podstawie facebook.com
Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Literatów Polskich oraz redakcjami czasopism Naujoji romuva i Pašvaistė zorganizował konkurs dla młodych pisarzy na opowiadanie o treści optymistycznej. Celem konkursu było przesłanie nadziei na lepszą przyszłość w dobie pandemii oraz rozwój polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.
Konkurs został ogłoszony 30 lipca i zamknięty 30 listopada. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach, utworów napisanych po litewsku i po polsku. Nagrody zdobyli:
W kategorii utworów napisanych po litewsku

  • I nagrodę Karina Tylingo,
  • II nagrodę Orestas Razumas,
  • III nagrodę Gaja Lapinskaitė.

W kategorii utworów napisanych po polsku

  • I nagrodę Agnieszka Masalytė,
  • II nagrodę Dariusz Lewicki,
  • dwie równorzędne III nagrody Liwia Romanowska i Daniel Dowejko.

Nagrody, ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, zostaną wręczone laureatom niezwłocznie, kiedy pozwolą na to przepisy bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na Litwie i w Polsce w czasopismach literackich oraz na stronie internetowej Instytutu Polskiego.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Naujoji romuva i Pašvaistė.

Fundator nagród: Urząd ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.