Wiktor Uspaskich – kandydatem na mera Wilna


Wiktor Uspaskich, fot. darbopartija.lt
Przewodniczący Partii Pracy Wiktor Uspaskich we czwartek, 18 października, oficjalnie poinformował o kandydowaniu w wyborach na mera Wilna. Podczas zorganizowanej w stołecznym samorządzie konferencji zaprezentował najważniejsze założenia programu wyborczego.

 
Wśród proponowanych przez niego zmian jest bezpłatna komunikacja miejska oraz uprawniający do przywilejów – korzystania na zasadach ulgowych z infrastruktury i usług – „Paszport wilnianina”.

Zapewnia, że w pierwszej kolejności nieodpłatnie z transportu publicznego mogłyby korzystać osoby z grup wspieranych przez państwo. Jak twierdzi, doświadczenie innych dużych miast pokazuje, że wydatki, które poniosłaby komunikacja miejska, można by było zrekompensować, zmniejszając o jedną czwartą liczbę samochodów w mieście i co za tym idzie – redukując korki uliczne.

Wiktor Uspaskich powiedział, że jest gotów zapłacić 1 mln euro zastawu, który, w przypadku jeżeli nie spełni danych obietnic, można by było wykorzystać na różnego rodzaju potrzeby miasta.

Kandydat obiecał udzielać wiele uwagi bezpieczeństwu w mieście, obsłudze w przychodniach i szpitalach, inwestycjom w infrastrukturę, lepszym połączeniom komunikacyjnym ze stolicą dla mieszkańców regionów.

Swoją decyzję o kandydowaniu w wyborach mera Wilna Wiktor Uspaskich ogłosił w dniu 15. rocznicy powołania Partii Pracy. Przypomnijmy, W. Uspaskich, jak również jego kolega partyjny Vytautas Gapšys oraz księgowa partii Marina Liutkevičienė zostali skazani za prowadzenie podwójnej księgowości. „Sąd udowodnił, że Uspaskich nie miał żadnej korzyści osobistej. Trzeba już postawić w tym miejscu kropkę. Przedstawię jeszcze jednak społeczeństwu przebieg sprawy i dlaczego została wszczęta” – powiedział W. Uspaskich.

Wybory do rad samorządowych oraz wybory merów odbędą się 3 marca 2019 roku.  

Udział w nich zapowiedział już obecny mer Wilna Remigijus Šimašius, konserwatyści wystawiają posła Dainiusa Kreivysa, socjaldemokraci – lidera partii Gintautasa Paluckasa. Litewski Związek Chłopów i Zielonych rozważa kandydaturę posła Tomasa Tomilinasa.

O udziale w wyborach na mera Wilna na razie oficjalnie nie poinformował były mer stolicy Artūras Zuokas.

Na podstawie: bns.lt