Więzienie na Łukiszkach zostanie zamknięte na początku lipca


Więzienie na Łukiszkach w Wilnie, fot. lt.wikipedia.org
Pomieszczenia mieszczącego się w centrum Wilna aresztu śledczego-więzienia na Łukiszkach zostaną zwolnione na początku lipca bieżącego roku – pół roku wcześniej niż to było planowane – we wtorek, 18 czerwca, poinformował minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius. „Na początku lipca więzienie na Łukiszkach zostanie zamknięte. Nie będzie tu żadnego więźnia” – powiedział dziennikarzom w Wilnie minister.Departament Więziennictwa twierdzi, że nowi aresztowani i skazani nie są przyjmowani do aresztu śledczego-więzienia od końca maja, 6 czerwca jednak zatrzymanych z innych więzień przeniesiono na Łukiszki „w związku ze służbową i procesową koniecznością”.

Minister sprawiedliwości poinformował, że obecnie w więzieniu na Łukiszkach przebywa około 300 więźniów, natomiast na początku bieżącego roku było tu około 700 skazanych i aresztowanych osób.

Po przeniesieniu więzienia, budynki mają być przekazane bankowi „Turto bankas”, ten zaś może sprzedać mienie na rynku lub zrealizować któryś z projektów państwowych, jak na przykład, postąpił z Pałacem Koncertów i Sportu w Wilnie. E. Jankevičius twierdzi, że terytorium zostanie otwarte dla mieszkańców miasta.  

Na kompleks więzienia na Łukiszkach składają się budynki, mieszczące się w centrum Wilna nieopodal gmachu sejmu, Litewskiego Sądu Najwyższego, Litewskiej Narodowej Biblioteki im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są to: więzienie, szpital, budynki produkcyjny i administracyjny oraz cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy. Od 2002 roku kompleks został wciągnięty do Rejestru Zabytków Kultury. Objęty został najwyższym – narodowym – stopniem ochrony.   

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku podawano, że areszt śledczy-więzienie na Łukiszkach miał zostać zamknięty do 31 grudnia br. Planowano, że przeprowadzka miałaby kosztować do 1,5 mln euro. Więźniowie zostaną przeniesieni do innych zakładów karnych.  

Przypomnijmy, w Wilnie oprócz więzieniem na Łukiszkach Departament Więziennictwa zarządza też zakładem karnym przy ul. Rasų, centrum szkoleniowym przy ul. Subačiaus oraz ośrodkiem półotwartym dla więźniów przy ul. Sniego.

Na podstawie: bns.lt, delfi.lt