Wieści z Laudy: Wędziagolanie na festiwalu w Kiejdanach


Fot. vandziogala.eu
Nie zważając na upał, pogodnie nastawieni wędziagolanie 7 sierpnia wzięli udział w Festiwalu Historii Kultury "Radwiliada. Prolog", poświęconym 425 rocznicy samorządności w Kiejdanach.
Festiwal został zainaugurowany artystyczną instalacją "Sen Złotego Wieku Kiejdan", którą zaprezentowano przy domu szkockiego kupca Szilgi na ulicy Starej. Dyrektor Muzeum Kraju Kiejdańskiego, historyk Rimantas Żirgulis, odtwarzający jedną z historycznych postaci, ogłosił początek Festiwalu "Radwiliada. Prolog" oraz zapoznał zebranych z uczestnikami i sponsorami.

Święto miasta i Festiwal "Duch Kiejdan" odbywały się na Wielkim Placu Rynkowym. Radośnie usposabiały zebranych pozdrowienia kierownictwa rejonu kiejdańskiego oraz gości, bawiły renomowane zespoły artystyczne: trupa dawnej muzyki i tańca "Festa Cortese" i zespół tańca historycznego "Fioretti".

Fot. vandziogala.eu

Tuż obok, na placu, w znak pamięci o właścicielach Kiejdan - Starosty Żmudzkiego Jana Kiszki oraz Hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła i Janusza XI Radziwiłła - odbyły się pokazy walk pt. "Bitwa kiejdańska", które przypomniały obecnym chlubne dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W kościele ewangelicko-reformatorskim przy ulicy Starej mogliśmy wysłuchać kazania historyka Deimantasa Karvelisa pt. "Radziwiłłowskie rogi i orzeł". Obok innych stwierdzeń, ciekawym okazał się pogląd Radziwiłłów na szlachetność ludzi: określają ją dwie cechy - pobożność i uczoność. Zadziwił obecnych zespół dawnej muzyki i tańca "Banchetto musicale". "Dedykację dla królowej Barbary Radziwiłłówny" wykonali: kwartet M. K. Čiurlionisa, trupa dawnej muzyki i tańca "Festa Cortese", solistka Dovile Kazakovaite (sopran) i aktor Saulius Balandis (recytator). Tragiczna historia miłości nikogo nie pozostawiła obojętnym - widzowie na stojąco oklaskiwali wykonawców.

Fot. vandziogala.eu
 
W Centrum Tradycyjnych Rzemiosł, w podwórzu domu Arnetów przy ulicy Radziwiłłowskiej, można było posłuchać utworów granych na kobzach, a w "Ciekawostkach Kiejdan" wysłuchać kazania "O Złotym Wieku Kiejdan". Doskonale, przekonywująco i serdecznie wygłaszał kazanie dyrektor Muzeum Kraju Kiejdańskiego.

O wspólnotach religijnych Złotego Wieku wygłosili kazania księża z kościołów reformatorskiego i luterańskiego w Kiejdanach. O zmierzchu Festiwal "Radwiliada. Prolog" przeniósł się do podwórza znajdującego się obok kościoła pw. św. Józefa przy ulicy Radziwiłłowskiej. Nocne skupisko mieszkańców miasta i gości nazwane "Kiejdański dwór - dla miasta Kiejdany" pozwoliło nacieszyć się "Kiejdańskimi smakołykami".

Częstowano się daniami i napojami z XVII wieku, które zadziwiały oryginalnością. W doskonały nastrój wprawiło zebranych oglądanie pod gołym niebem filmu "Radwiliada". Cieszymy się, że miłośnicy historii i kultury Kraju Kiejdańskiego pamiętają o Polakach z Wędziagoły i zawsze zapraszają nas na organizowane tu święta.

Źródło: vandziogala.eu

Komentarze

#1 ...w Kajdanach? Co za nazwa!!

...w Kajdanach? Co za nazwa!!

#2 Brawo , Panie Ryszardzie!

Brawo , Panie Ryszardzie! Interesujący artykuł, wspaniałe zdjęcia!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.