Wieści z Laudy: w Polskiej Bibliotece w Wędziagole unikatowe materiały historyczne


bp. M. Valančius, fot. lt.wikipedia.org
Do Polskiej Biblioteki w Wędziagole czytelnicy z Polski i Litwy ciągle nadsyłają różnorodne materiały historyczne dotyczące miasteczka, parafii, a nawet całej Kowieńszczyzny, gdzie mieszkali lub obecnie mieszkają ich rodzice, pradziadowie – Polacy.
Znalazły się wśród nich ogłoszenia władzy carskiej rozpowszechniane i naklejane na płotach w 1863 roku, nakazujące, jak należy się zachowywać. Otrzymano także pochodzące z tego samego okresu oryginalne listy wysyłane przez biskupa Macieja Wołonczewskiego (Motiejusa Valančiusa). Ciekawe jest to, że spora część listów biskupa jest adresowana nie do całego biskupstwa, lecz do oddzielnych parafii, w których biskup chwali ludzi za trzeźwy tryb życia lub też gani za pijaństwo, zachęca do budowania i odbudowywania kościołów.

"Czytając te listy, w których zawarte myśli są aktualne również w naszych czasach, idąc za przykładem biskupa, spróbujmy podobnymi słowami modlić się do Ducha Świętego, kiedy kusi przeciętność i pesymizm, kiedy słyszymy nawoływania, by nie pracować, nie tworzyć, nie walczyć o światlejszą doczesną czy też wieczną przyszłość" - zachęca Ryszard Jankowski, prezes oddziału Związku Polaków na Litwie w Wędziagole.

Biograf Wołonczewskiego Vytautas Merkys konkluduje: "Podkreślany religijny sens trzeźwości - to ratowanie dusz przed wiecznym zatraceniem, przepiekłem, do którego prosta droga wiedzie przez pijaństwo".

Powstaje pytanie: z jakiej ambony należałoby dziś rozpowszechniać prawdy głoszone przez biskupa Macieja Wołonczewskiego, by były usłyszane i skuteczne?

Źródło: vandziogala.eu