Wieś Skrzynie


Dawni mieszkańcy Skrzyń, fot. archiwum
zpl.lt, 10 sierpienia 2016
Skrzynie to wieś znajdująca się na terenie parafii wędziagolskiej, w odległości 5 kilometrów od Wędziagoły. Źródła historyczne wskazują, że już w 1829 roku zaścianek Skrzynie należał do hrabiego Zabiełły. Znajdującą się obok Giralką (zaścianek Giralka) zarządzał W. Jagiełłowicz. W Miłaszyszkach (zaścianku Uniwersyteckim) gospodarzył Wincenty Michałowski, później - Jakub Kaczyński. Jagiełłowem (zaścianek Jagiełłowo) zarządzał Jagiełłowicz, Lipagórką (zaścianek Lipagórka) - Symeon Ganusowski.
Ciekawe, że w 1884 roku we wsi Skrzynie mieszkały 24 rodziny - 108 ludzi. Już wtedy były tu rodziny Żelwów, Urbanowiczów, Białopietrowiczów, Piotrowskich, Gudonowiczów, Bartusewiczów, Mickiewiczów, Petrajciów i inne.

Mieszkańcami Skrzyń, Miłaszyszek, Giralki, Jagiełłowa, Lipagórki i innych okolicznych wsi byli Polacy, którzy rozmawiali po polsku. Nawet i dziś nieliczni, od dawna mieszkający tu ludzie między sobą rozmawiają po polsku. Trafnie zauważyła pochodząca stąd przedstawicielka młodszej generacji: "Gdybym nawet teraz będąc w Skrzyniach, zechciała się przywitać i zagaić rozmowę ze starszymi miejscowymi mieszkańcami w języku litewskim, zostałabym niezrozumiana…".

Wieś zanika. Starzy mieszkańcy Skrzyń jeden po drugim odchodzą na tamten świat, do lepszego życia… Zapraszamy, by przypomnieć ich i uhonorować, pobyć razem, spotkać się z tymi, których się dawno nie widziało, pospacerować ścieżkami dzieciństwa, nabrać mocy ducha podczas święta wsi Skrzynie 2016, które odbędzie się w przededniu odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Zielnej) - 14 sierpnia.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego Oddziału ZPL