Wielkie wiosenne sprzątanie cmentarza na Rossie


Fot. wilnoteka.lt
Kontynuując wiosenną tradycję sprzątania najstarszej nekropolii wileńskiej, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprasza mieszkańców Wilna i okolic na coroczną akcję, która odbędzie się w dniach 16–30 kwietnia 2018 r.


Celem akcji jest posprzątania Rossy od zeszłorocznych liści oraz śmieci, aby miejsce pochówku naszych przodków odzyskało godny wygląd. Grabie i worki można otrzymać u kierowniczki cmentarza p. Nijolė Minasianienė 8 615 25887.

Prośba o aktywny udział.

Wielkie wiosenne sprzątanie cmentarza na Rossie
Cmentarz na Rossie
16–30 kwietnia 2018 r.
Data: 
16.04.2018 - 10:00 - 30.04.2018 - 10:00