Wielki Piątek dniem powagi, zadumy i postu


Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. To dzień najgłębszej żałoby. Wyraża ją liturgia, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa.
W Wielki Piątek wiernych obowiązuje zachowanie ścisłego postu. Ołtarze w tym dniu są pozbawione obrusów, puste tabernakulum pozostaje otwarte, wygasza się wieczną lampkę.

Dawniej w Wielki Piątek na ulicach miast i w kościołach można było spotkać procesje kapników - członków bractw religijnych, które praktykowały publiczne biczowanie się jako formę pokuty. Kapnicy, śpiewając pieśni o Męce Pańskiej, obchodzili kolejne stacje drogi krzyżowej.

Wieczorem w kościołach Litwy sprawowana będzie Liturgia Męki Pańskiej, złożona z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, komunii świętej i procesji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Podczas nabożeństwa czytana będzie, podobnie jak w Niedzielę Palmową, Męka Pańska według św. Jana.
Kościół modli się dzisiaj szczególnie o zachowanie pokoju na świecie, za starszych braci w wierze (Żydów) oraz za niewierzących w Jezusa Chrystusa.

Godziny nabożeństw w języku polskim w kościołach Wilna:

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa
13.00 – kościół Znalezienia Krzyża Świętego
16.00 – kościół Św. Jana Bosko
15.00 – Droga Krzyżowa z Katedry na Górę Trzykrzyską, przewodniczy ks. kardynał A. Bačkis

Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej
16.00 – kościół Św.Św. Piotra i Pawła
16.30 - kościół Serca Jezusowego
17.00 – kościół Św. Jana Bosko
17.00 – kościół Św. Teresy
17.00 – kościół MB Królowej Pokoju
17.00 – kościół Znalezienia Krzyża Świętego
18.00 – kościół Św. Bartłomieja
18.00 – kościół NMP na Trockiej (franciszkanie)
18.00 - kościół Błogosławionego Jerzego Matulewicza
19.00 – kościół Chrystusa Króla
19.00 – kościół Ducha Świętego
19.00 – kościół Św. Rafała
19.00 – kościół Św. Kazimierza (Nowa Wilejka)
19.30 – kościół Św.Św. Jakuba i Filipa (dominikanie)