Wielki Czwartek


Ostatnia Wieczerza
Dzisiaj Kościół katolicki rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek nie tylko przypomina, ale też uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.
Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Jeszcze przed rozpoczęciem wieczornego Triduum Paschalnego rankiem odprawiana jest szczególna msza święta. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą do udzielania sakramentów chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych.

Wielkoczwartkowa msza święta poranna (o godz. 10.00) w Archikatedrze Wileńskiej była symbolem jedności kapłanów. W koncelebrze, której przewodniczył Arcybiskup Wilna Kardynał Audrys Juozas Bačkis, uczestniczyło około 100 księży diecezji wileńskiej.  Wspólnie odśpiewano jutrznię, wysłuchano liturgii słowa. W czasie kazania kardynał  przypomniał o Roku Kapłaństwa. Podkreślił, iż myślą przewodnią roku jest wierność Chrystusowi, a zatem  wierność kapłaństwu. Przypomniał postać świętego Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, który z okazji 150. rocznicy "dies natalis" został patronem Roku Kapłaństwa. Święty proboszcz z Ars zwykł mawiać: "Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Kapłani są ogromnym darem nie tylko dla Kościoła, lecz także dla samej ludzkości" .
Po liturgii słowa i homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. "Zawsze głęboko i z przejęciem przeżywam odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Czuję się wówczas ważną cząstką Wielkiej Rodziny Kapłańskiej" - tą mądrością przeżycia odnowień przyrzeczeń kapłańskich dzielił się jeden z wileńskich księży.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, obrusy i mszał, zasłania krzyż, a Najświętszy Sakrament przenosi do "ciemnicy", która ma upamiętniać uwięzienie Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Rozpoczyna się adoracja, która trwa do nocy i przez cały Wielki Piątek. Tabernakulum zostaje otwarte i puste aż do niedzieli. 

Wielki Czwartek to także święto radości, toteż kapłani sprawują mszę w białych, najczęściej złoto zdobionych ornatach. Chwilę przed tragicznym momentem, upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa, Kościół raduje się z najcenniejszego daru, który od Niego otrzymał.


Wielki Czwartek. Liturgia Ostatniej Wieczerzy

16.00 – kościół Św.Św. Piotra i Pawła
16.30 - kościół Serca Jezusowego
17.00 – kościół Św. Jana Bosko
17.00 – kościół Św. Teresy
17.00 – kościół MB Królowej Pokoju
17.00 – kościół Znalezienia Krzyża Świętego
18.00 – kościół Św. Bartłomieja
18.00 – kościół NMP na Trockiej (franciszkanie)
19.00 – kościół Chrystusa Króla
19.00 – kościół Ducha Świętego
19.00 – kościół Św. Rafała
19.00 – kościół Św. Kazimierza (Nowa Wilejka)
19.30 – kościół Św.Św. Jakuba i Filipa (dominikanie)
20.00 – kościół Św.Św. Apostoła Filipa i Jakuba