Wielkanocne paczki ze Szczecina dotarły do Rakańców


Wielkanocna akcja Fundacji Polskich Wartości w Rakańcach, fot. wilnoteka.lt
320 świątecznych paczek dotarło na Wileńszczyznę w ramach 5. edycji wielkanocnej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, zorganizowanej przez Fundację Polskich Wartości ze Szczecina. Żywność, słodycze, kartki ze świątecznymi życzeniami trafiły do szkół, rodzin kombatantów, rodzin będących w potrzebie. Jedną z obdarowanych placówek była Szkoła Podstawowa w Rakańcach w rejonie wileńskim.
„Z Fundacją Polskich Wartości zapoznaliśmy się przed czterema laty. Dwa razy do roku przyjeżdżają do nas z darami, a latem ubiegłego roku nasi uczniowie zostali zaproszeni na kolonie do Szczecina. Dzielą się z nami swoją dobrocią. Widzimy, jak wiele osób włącza się w zorganizowanie tej akcji. Te paczki nie zmienią sytuacji materialnej obdarowanych, ale będą dowodem łączności pomiędzy nami a rodakami w Macierzy” – powiedziała Wilnotece dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakańcach Jolanta Antoncewa

Jak zaznaczył Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości, każda kolejna wizyta na Wileńszczyźnie to spotkanie z przyjaciółmi, z osobami, które są już tak bliskie jak rodzina, a przecież w święta rodzinę trzeba koniecznie odwiedzić.

W zbiórkę darów są zaangażowani uczniowie szczecińskich szkół, organizacje i instytucje. Wśród darczyńców sporo jest osób pochodzących z Wileńszczyzny.

Uczniowie razem z gośćmi zapalili znicze przed kamieniem pamiątkowym w Boguszach, ustawionym w miejscu, gdzie 17 lipca 1944 roku dowództwo Okręgu Wileńskiego AK zostało podstępnie rozbrojone i aresztowane przez NKWD. W 2004 roku w tym miejscu staraniem lokalnej społeczności został ustawiony kamień, na którym widnieją słowa: „Gdybyśmy o nich zapomnieć mieli, Ty, Boże, zapomnij o nas”. Jak powiedziała Wilnotece Jolanta Antoncewa, to ważne dla Polaków miejsce jest pod stałą opieką szkolnej społeczności.

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Rakańcach obchodziła 100-lecie. Nie jest to duża placówka, liczy zaledwie około 60 uczniów, ale jak zapewniła dyrektor, prowadzi aktywną działalność pozalekcyjną. Dzięki udziałowi w projekcie Erasmus+ uczniowie i nauczyciele zwiedzili Portugalię, Hiszpanię, Turcję, Chorwację i Polskę oraz podejmowali partnerów projektu z wymienionych państw u siebie.

Obecnie szkoła przygotowuje się do obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Jednym z akcentów jest akcja „100 książek dla Polski” – dzieci podjęły zobowiązanie przeczytać w ciągu tego jubileuszowego roku 100 książek. Z okazji 100-lecia niepodległości Litwy i Polski w Rakańcach zasadzonych zostanie 100 drzewek, natomiast podczas letnich wakacji uczniowie zamierzają zrobić 100 dobrych uczynków.

 
Zdjęcia: Gediminas Mažeika
Montaż: Aleksandra Konina