Większe pieniądze na dziecko


Fot. socmin.lrv.lt
Comiesięczne świadczenia na dzieci na Litwie wzrosną od stycznia przyszłego roku z obecnych 30 do 50 euro, a dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich otrzymają dodatkowe 20 euro – postanowił w czwartek, 6 grudnia, Sejm Litwy. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest na Litwie od stycznia tego roku.


 

„Jak obiecywaliśmy wcześniej, pieniądze na dziecko od przyszłego roku wzrosną do 50 euro za każde dziecko. Ta propozycja wynika z jasno określonego celu – chcemy zmniejszyć ubóstwo wśród dzieci i pomóc wszystkim rodzinom wychowującym dzieci” – powiedział minister opieki saocjalnej i pracy Linas Kukuraitis.    

Za zwiększeniem pieniędzy na dzieci opowiedziało się 109 posłów w 141-osobowym Sejmie, czterech wstrzymało się od głosu, a dwóch wypowiedziało się przeciwko.

Zgodnie z przyjętą zasadą na Litwie pieniądze są przyznawane na każde dziecko – niezależnie od dochodów rodziny – poniżej 18. roku życia, a jeżeli się uczy według powszechnego programu nauczania – do 21. roku życia. Sejm przewidział, że młodzi, którzy ukończą 16. rok życia i zdecydują się na usamodzielnienie oraz zawarcie związku małżeńskiego, takie świadczenie będą mogli pobierać sami. To samo dotyczyć będzie uczących się pełnoletnich.

Sejm poparł również wniosek posła Justasa Džiugelisa, aby ogólne świadczenie dla dzieci niepełnosprawnych wynosiło 69,92 euro, a dla rodzin wielodzietnych oraz ubogich było dodatkowo wypacane po 20 euro.

Za rodzinę wielodzietną uważana jest taka, w której wychowuje się co najmniej troje dzieci, a za ubogą taka, której miesięczne przychody na jednego członka wynoszą nie więcej niż 183 euro, nie wliczając w to świadczeń socjalnych ani dodatkowego wsparcia finansowego wynikającego z sytuacji rodzinnej.  

W przeszłości z inicjatywą wprowadzenia pieniędzy na dzieci na wzór polski wystąpili posłowie AWPL-ZChR. „Naszą propozycją było i pozostaje kwota w wysokości 120 euro, równowartość 500 złotych. Z braku środków budżetowych sejm postanowił jednak, że każdego roku suma ta będzie wzrastać stopniowo i w 2020 roku wyniesie 100 euro” – powiedziała w rozmowie z PAP starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

Tzw. pieniądze na dziecko wypłacane są na Litwie na wzór polskiego programu 500+ od stycznia tego roku. Według danych z końca listopada do tej pory wnioski o ich otrzymanie złożono na 507,3 tys. dzieci, z których pozytywnie rozpatrzono 504,2 tys. (99,4 proc.).

Zwiększenie wysokości świadczeń na dzieci będzie kosztowało budżet państwa ponad 130 mln euro. W sumie w przyszłym roku Litwa na ten cel przeznaczy ponad 350 mln euro.

Na podstawie: 15min.lt, PAP, socmin.lrv.lt