Więcej szkół i placówek medycznych przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością


Fot. lsa.lt
Co roku w każdym z 60 samorządów kraju ma zostać dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnością co najmniej jedna szkoła i placówka medyczna – zakłada to memorandum podpisane we wtorek, 28 stycznia, w Wilnie. Podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele Litewskiego Zrzeszenia Samorządów, Ministerstwa Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu oraz Litewskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.


Przewodniczący Litewskiego Zrzeszenia Samorządów Mindaugas Sinkevičius wyjaśnia, że dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością objęłoby zarówno sam obiekt, jak też środowisko wewnątrz obiektu, usługi specjalistów, specjalne środki dydaktyczne. Samorządy wespół z ministerstwami liczną na rozwiązanie kwestii dotyczących przygotowania odpowiednich specjalistów, zapewnienia specjalnych środków nauczania, zaopatrzenia w sprzęt medyczny i in.

M. Sinkevičius nie liczy, że radykalne zmiany zostaną osiągnięte w ciągu kilku najbliższych lat.

Prezes Litewskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Dovilė Juodkaitė twierdzi, że środowisko osób z niepełnosprawnością żąda „miasta dla wszystkich”, tj. takiegoż dostępu do usług, jaki mają osoby pełnosprawne.   

Osoby z niepełnosprawnością podkreślają, że dostępne mają być nie tylko przestrzenie, lecz także usługi, tj. lekarze, specjaliści od oświaty.

„Przez wiele lat osoby z niepełnosprawnością słyszały i słyszą, że na zapewnienie dostępności brakuje środków. Jednakowoż doświadczenie niektórych samorządów dowodzi, że czasami jest to kwestia nie środków finansowych, lecz priorytetów” – podkreśliła przedstawicielka osób z niepełnosprawnością.

„Jesteśmy zdania, że brak dostępu do placówek oświatowych i opieki zdrowotnej to systemowa dyskryminacja: ludzie pozbawiani są możliwości podjęcia nauki, otrzymania jakościowego wykształcenia, wykwalifikowanej pracy, odpowiedniej pomocy medycznej” – dodała D. Juodkaitė.  

Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius podkreślił, że ministerstwo dołoży starań, by w każdej większej szkole był psycholog. Obiecał, że rozwiązanie problemów osób z niepełnosprawnością będzie priorytetem ministerstwa.  

Minister zdrowia Aurelijus Veryga przyznaje, że ukształtowany w społeczeństwie wizerunek osoby z niepełnosprawnością to człowiek na wózku inwalidzkim, tymczasem może być inaczej, a potrzeb tej grupy jest znacznie więcej. Jak zaznaczył, pełnowartościowe usługi specjalistów powinni otrzymać również m.in.: osoby głuche i niedosłyszące, dzieci autystyczne, z zaburzeniami w rozwoju, „które wcześniej skierowywane bywały do specjalistycznych placówek i których społeczeństwo nie widziało”.  

„Teraz staje ptrzed nami wielkie wyzwanie bycia razem z nimi, gdyż izolacja ich wpływa na całkowite odgraniczenie ich od społeczeństwa” – dodał A. Veryga.

Litwa w 2017 roku podpisała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Memorandum został sporządzone z uwzględnieniem przewidzianych w konwencji zobowiązań oraz wniosków i zaleceń Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z roku 2016 dla Litwy ws. zapewnienia dostępności placówek oświatowych i medycznych dla osób niepełnosprawnych.  

Wówczas to Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych, oprócz innych kwestii, wyraził zatroskanie, że większość placówek nauczania wczesnoszkolnego, początkowego i średniego na Litwie niepełnosprawnych uczniów, szczególnie z zakłóceniami wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością psychosocjalną czy umysłową, skierowuje do szkół specjalistycznych, ponieważ nie posiada dostosowanych dla nich pomieszczeń.  

Na podstawie: bns.lt