Wiec w obronie szkolnictwa


"Nie! reorganizacji szkół bez udziału społeczeństwa", fot. wilnoteka.lt
W piątek, 2 września 2011 roku, o godzinie 10.00 przy Pałacu Prezydenckim w Wilnie (pl. Daukanto 3) odbędzie się wiec w obronie szkolnictwa polskiego i innych mniejszości narodowych na Litwie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którym nieobojętna jest sytuacja szkolnictwa i przyszłość polskich dzieci na Litwie.
Zebrani będą protestowali przeciwko:

- odgórnemu narzuceniu przez Sejm RL nauczania oddzielnych przedmiotów w języku państwowym już od przedszkola i klas początkowych w szkołach mniejszości narodowych;

- ujednoliceniu programu nauczania i egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego;

- protegowaniu szkoły z państwowym językiem nauczania kosztem szkół mniejszości narodowych.

Organizatorem wiecu jest Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Wiec popierają: ZPL, AWPL, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. 
Data: 
02.09.2011 - 10:00 - 11:00