Wesołego, spokojnego i zdrowego ALLELUJA! życzy Redakcja Wilnoteki


Pisanki Anny Taukin, fot. Wilnoteka /M. Mozyro

Wielkanocnej Wiary – w Moc, co 
Śmierć zwycięża,

Wytrwałości – w rojstach codziennych trosk i problemów,

Wskrzeszenia – ponad znużenia i obawy, w sercu, w Rodzinie,

Wśród najbliższych i współpracowników – byśmy im nieśli

Wesele i odnowę w Zmartwychwstaniu Pańskim!

Wiosny za oknem, stołu sutego, spotkań upragnionych,

Wytchnienia i zdrowia – bez testów i statystyk,

z Wilnem w sercu, pamięci lub wspomnieniach,

i Wołaniem, pełnym nadziei:

ALLELUJA!!!

życzy Redakcja Wilnoteki