Wernisaż wystawy „Biało-czerwono- biały”


Mat. prom. organizatorów
Ambasada RP w Wilnie i Instytut Polski w Wilnie w przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zapraszają na wernisaż wystawy plakatów o walce Białorusinów o prawa obywatelskie i człowieka „Biało-czerwono- biały”, która odbędzie się 9 grudnia 2022 r., o godz. 10:00 w Samorządzie m. Wilna (Konstitucijos pr. 3).
Wystawa prezentuje prace nagrodzone w międzynarodowym konkursie pt. „Biało – czerwono – biały” na plakat, nawiązujący do bezprecedensowej walki społeczeństwa białoruskiego o Demokratyczną Białoruś. Konkurs został zorganizowany w 2022 roku przez Narodowe Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Biurem Swietłany Cichanouskiej w Wilnie. Ekspozycja jest wyrazem solidarności z Białorusinami, którzy nie ustają w pokojowych dążeniach na rzecz demokratyzacji swojego państwa i obrony praw człowieka.

Wystawa będzie czynna do 21 grudnia 2022 r.

Wernisaż wystawy „Biało-czerwono- biały”
Samorząd m. Wilna (Konstitucijos pr. 3)
9 - 21 grudnia 2022 r. 

Data: 
09.12.2022 - 10:00 - 20.12.2022 - 10:00