Wernisaż "My Polacy z Wileńszczyzny"


Twórczy Związek Polskich Artystów na Litwie "Elipsa" zaprasza 5 lutego o godz. 17.00 do Domu Polskiego na otwarcie wystawy "My Polacy z Wileńszczyzny".
Twórczy Związek Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa” powstał w Wilnie 1993 r. Związek ten założyli artyści malarze, mieszkający w Wilnie i jego okolicach, których oprócz pasji malarskiej łączy też poczucie przynależności do polskiej kultury oraz miłość do swego ojczystego miasta i kraju. Niepowtarzalny urok i piękno Wilna stają się często tematem ich prac, a poprzez swoją twórczość starają się kontynuować i rozwijać szeroko znaną szkołę malarstwa i grafiki wileńskiej. Zorganizowali już wiele wystaw autorskich, zbiorowych i tematycznych.

W obecnej wystawie biorą udział: Stanisław Kaplewski, Tadeusz Romanowski, Danuta Lipska, Stanisław Szafranowicz, Stanisław Plawgo, Mirosław Bryżys, Władysław Ławrynowicz, Jan Jankowski, Lilia Miłto.