Webinar – Media polskie na Litwie


Fot. na podstawie facebook.com
11 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 (17.00 czasu polskiego) odbędzie się webinar poświęconym mediom polskim na Litwie. Gośćmi Władysława Wojnicza będą: Robert Mickiewicz – redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, jedynego dziennika polskiego poza granicami Polski w tej części świata i Walenty Wojniłło – redaktor naczelny portalu Wilnoteka oraz prezes Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”.

Zaprezentują historię, stan obecny i wizję na przyszłość polskich mediów na Litwie. 

Władysław Wojnicz
Aktywny działacz polski na Litwie, wiceprezes Rady Mniejszości Narodowych na Litwie, przedstawiciel Domu Kultury Polskiej w Wilnie (kierownik działu komercyjnego), posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z Polski, Litwy i innych środowisk polskich na świecie.

Robert Mickiewicz
Wieloletni dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.

Walenty Wojniłło
Wieloletni dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny Wilnoteki, prezes Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”.

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zarejestruj się, dostaniesz przypomnienie.

Webinar  Media polskie na Litwie
Facebook
11 grudnia 2020 r., godz. 18.00 (17.00 czasu polskiego)
Data: 
11.12.2020 - 18:00