Watykan: przyszli watykańscy dyplomaci spędzą rok na misjach


Fot. vaticcannews.va
Ojciec Święty postanowił, że księża studiujący w Papieskiej Akademii Kościelnej i przygotowujący się do pracy w dyplomacji watykańskiej spędzą rok, posługując w Kościołach misyjnych. Wynika to z opublikowanego w poniedziałek, 17 lutego, listu Ojca Świętego do rektora tej uczelni abp Josepha Marino. A więc, od nowego roku akademickiego 2020/2021 kapłani, przygotowujący się do pracy w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, będą jeden rok formacji przeżywali, posługując w konkretnej diecezji misyjnej.

Franciszek przypomina, że życzenie, aby kapłani przygotowujący się do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej poświęcili rok swojej formacji na pracę misyjną w diecezjach wyraził już na zakończenie Synodu dla Amazonii.

„Jestem przekonany, że takie doświadczenie przyda się wszystkim młodym, którzy przygotowują się lub rozpoczynają posługę kapłańską, ale w szczególności tym, którzy w przyszłości zostaną powołani do współpracy z przedstawicielami papieskimi, a następnie mogą zostać wysłannikami Stolicy Apostolskiej przy poszczególnych państwach i Kościołach” – napisał papież.

A więc, od nowego roku akademickiego 2020/2021 kapłani, przygotowujący się do pracy w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, będą jeden rok formacji przeżywali posługując w konkretnej diecezji misyjnej. Nie chodzi bynajmniej o praktykę w którejś z nuncjatur, ale o konkretne zaangażowanie duszpasterskie.

Ojciec Święty przypomniał zarazem, że w każdym miejscu misja ta ma szczególny charakter.

„Aby pozytywnie stawić czoła rosnącym wyzwaniom dla Kościoła i świata, przyszli dyplomaci Stolicy Apostolskiej muszą, oprócz solidnej formacji kapłańskiej i duszpasterskiej, a także tej szczególnej, jaką oferuje ta Akademia, mieć także osobiste doświadczenie misji poza diecezją swego pochodzenia, dzieląc z Kościołami misyjnymi pewien fragment wspólnej drogi, uczestnicząc w codziennej działalności ewangelizacyjnej” – wyjaśnił Franciszek.

Papież polecił rektorowi Papieskiej Akademii Kościelnej, by uczelnia ta wprowadziła dla studentów rozpoczynających swoją formację w roku akademickim 2020/2021 rok poświęcony całkowicie służbie misyjnej w poszczególnych Kościołach rozproszonych po całym świecie. Zaznaczył, że Akademia powinna podjąć w tym zakresie współpracę z Sekcją Personelu Dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej, a także z przedstawicielami papieskimi, by wskazać Kościoły partykularne gotowe przyjąć studentów i uważnie śledzić ich doświadczenia.

„Jestem pewien, że po przezwyciężeniu początkowych obaw, jakie mogą pojawić się w obliczu nowego stylu formacji przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej, doświadczenie misyjne, które pragniemy promować, przyda się nie tylko młodym studentom Akademii, lecz także poszczególnym Kościołom, z którymi będą oni współpracować i, mam nadzieję, wzbudzą u innych kapłanów Kościoła powszechnego pragnienie bycia gotowymi na służbę misyjną poza własną diecezją” – czytamy w papieskim dokumencie.

Franciszek stwierdził, że taki etap kształcenia, polegający na aktywności ewangelizatorskiej we wspólnotach w różnych zakątkach wszystkich kontynentów jest niezbędny po to, aby stawić czoła rosnącym wyzwaniom stojącym przed Kościołem i światem.

Na podstawie: KAI, vaticannews.va, PAP