Warsztaty w Jaszunach


Fragment plakatu organizatorów warsztatów w Jaszunach
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego organizuje 4-5 listopada 2022 r. warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, recytatorów, reżyserów, aktorów oraz miłośników pięknego słowa.


Zajęcia poprowadzi Monika Rasiewicz, aktorka (Teatr Polski we Wrocławiu i Teatr Stary w Krakowie), wieloletni wykładowca i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Antropologii i Teorii Teatru krakowskiej Akademii Ignatianum, kierownik literacki Piwnicy św. Norberta w Krakowie. Związana z amatorskim ruchem recytatorskim kierowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej przy Akademii Teatralnej w Warszawie prowadzi warsztaty dla instruktorów i recytatorów w wielu regionach Polski oraz zasiada w jury.

Temat warsztatów: Partytura tekstu pisanego wierszem odczyt znaczeń i emocji, czyli analiza formalna i treściowa wiersza polskiego na przykładzie tekstów z różnych epok.

 1. Analiza formalna tekstu
 • wiersz stychiczny, stroficzny czy wolny
 • wiersz biały czy rymowany
 • rozmiar wersów – liczba zgłosek
 • przynależność do systemu wersyfikacyjnego – system intonacyjno-zdaniowy
 • system sylabiczny, sylabo-toniczny, toniczny, wiersz wolny
 • długość fraz w obrębie strofy, akapitu
 • przerzutnie jako wzmocnienie budowy formalnej
 • zaburzenia formy jako wzmocnienie systemu i wyznacznik znaczeń
      2. Analiza treściowa tekstu
 • wyznaczenie tematu głównego
 • wyznaczenie tematów pobocznych
 • budowa i znaczenie podmiotu lirycznego
 • budowa zdań jako nośnik znaczenia i przesłania/sensu
 • metafory i inne środki stylistyczne (powtórzenia, epitety, symbole, aliteracje itd. jako źródło wiedzy, emocji i bodziec dla wyobraźni)
 • instrumentacja głoskowa jako źródło zrozumienia i emocji
 • znaki interpunkcyjne jako wyznacznik interpretacji

      3. Dobór środków ekspresywnych mowy do zamierzonej interpretacji tekstu czytanego lub recytowanego

 • partytura oddechów zgodna z gramatyką i formalną budową tekstu
 • wybór akcentów logicznych i emocjonalnych
 • korzystanie z cech danego systemu wersyfikacyjnego – wzmacnianie pulsu stopowego w sylabotonikach, akcentów zestrojowych w wierszach tonicznych itp.
 • ustalenie tempa wypowiedzi z uwzględnieniem zmienności zgodnej z intencjami
 • intonacja jako przekaz logiki i znaczenia tekstu
 • regulacja głośności prezentacji – różnorodność poziomów natężenia głosu
 • sposób artykulacji w zgodzie z  charakterem tekstu – artykulacja średnia, łagodna, śpiewna, ostra, skandowanie
 • znaczenie pauz średniówkowych, klauzulowych oraz interpretacyjnych

Zwieńczeniem warsztatów będzie monodram: „Król Duch” Juliusza Słowackiego w wykonaniu Moniki Rasiewicz.

Ramowy program:

 • 04.11. (piątek) – 10:00-14:00 – pierwsza sesja warsztatowa; 14:00-15:00 – przerwa obiadowa; 15:00-18:00 – druga sesja warsztatowa
 • 05.11. (sobota) – 10:00-14:00 – trzecia sesja warsztatowa; 14:00-15:00 – przerwa obiadowa, 15:00-17:00 – czwarta sesja warsztatowa
 • 05.11. (sobota) godz. 18:00 – monodram: „Król Duch” Juliusza Słowackiego w wykonaniu Moniki Rasiewicz

Miejsce: Pałac Balińskich w Jaszunach

Organizator zapewnia materiały warsztatowe i obiad.

Zgłoszenia przyjmuje Centrum Kultury w Solecznikach – nr tel. +37038051980, e-mail: salcininkai.kultura@gmail.com do dnia 28.10.2022 roku.

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.Warsztaty w Jaszunach
Pałac Balińskich w Jaszunach
4-5 listopada 2022 r.

Data: 
04.11.2022 - 10:00 - 05.11.2022 - 19:00