Warsztaty dziennikarskie w Szumsku


Fot. Piotr Kalszyn
Fundacja "Wileńszczyzna" oraz Chrześcijańskie Centrum Rozwoju Młodzieży zapraszają aktywną, kreatywną, energiczną młodzież w wieku od 16 do 24 lat (mile widziani uczniowie klas 11 i 12 oraz studenci I i II roku studiów pierwszego stopnia) na warsztaty dziennikarskie. Warsztaty odbędą się w dniach 10-12 września w Domu Pielgrzyma w Szumsku. Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe (trzy dni).
Program zajęć:
- zbieranie materiałów, źródła informacji (research)
- pisanie tekstów (gatunki dziennikarskie)
- redakcja i korekta tekstu
- fotografia prasowa - grafika prasowa
- praca w redakcji - funkcje i podział obowiązków
- Jak powstaje gazeta? Rodzaje czasopism
- Internet
- warsztat pracy dziennikarza

Cel podstawowy warsztatów:
- poprawa jakości miesięcznika "Spojrzenie Młodych", nabór młodych ludzi do redakcji

Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczestników warsztatów z podstawową wiedzą dziennikarską
- nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się gatunkami dziennikarskimi: reportaż, wywiad, felieton, notatka i in.
- nabycie umiejętności pracy w zespole
- poznanie zasad budowy i funkcjonowania zespołu redakcyjnego - hierarchia i podział obowiązków w redakcji czasopism
- doskonalenie sprawności językowej   
- etyka zawodowa - poznanie głównych zasad etycznych w pracy dziennikarza
- poszukiwanie inspiracji - research podstawą powstawania nowych materiałów

Przewidywane efekty:

- trening dziennikarski - opanowanie podstawowych umiejętności dziennikarskich: research, pisanie, redagowanie
- poznanie i ćwiczenie gatunków dziennikarskich - wywiad, reportaż, news, relacja itd. 
- poznanie specyfiki pracy w redakcji
- poznanie zasad i trybu powstawania i publikowania tekstów
- podział zadań i funkcje w pracy redakcji - od korektora do redaktora naczelnego - wzbogacenie zasobu słownictwa
- ćwiczenie i rozwijanie umiejętności literackich i dziennikarskich
- poznanie zasad etyki zawodowej dziennikarza
- rozwijanie umiejętności praktycznych i technicznych (korzystanie ze sprzętu) 
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole

Zajęcia prowadzi: Renata Mazurowska - właścicielka Akademii Dobrego Życia oraz strony internetowej wpelnidnia.pl. Dziennikarka, redaktorka, pracowała po drugiej stronie barykady - w firmach public relations. Absolwentka Szkoły Trenerów "Od diamentu do brylantu. Zaawansowane szkolenia Trenerskie" w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, certyfikowany Trener Biznesu. Zainteresowania zawodowe: psychologia, socjologia, kultura, zdrowie, edukacja. Publikacje: "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Ozon", "Cogito", "Twój Impuls", "Dlaczego", "Magazyn www", "Charaktery", "Elle", "Twój Styl", "Sukces", Psychologia.net.pl, RepublikaKobiet.pl i inne.

Wymagania: 
- uczestnik powinien nadesłać swój własny tekst (może to być dowolny gatunek dziennikarski - wywiad, reportaż, news, relacja itd.) zawierający od 1000 do 2000 znaków, na elektroniczną pocztę redakcji spojrzeniemlodych@wp.pl do 20 sierpnia (odpowiedź otrzyma tego samego dnia)

- do tekstu należy dołączyć dane osobiste: imię, nazwisko, wiek, nazwa uczelni - szkoły, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji polonijnej (jeśli do takiej należy), doświadczenie (jeśli takie ma). Po ukończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma patent ukończenia warsztatów dziennikarskich, potwierdzający zdobyte wiadomości.

Informacja szczegółowa oraz odpowiedzi na wszelkie pytania: spojrzeniemlodych@wp.pl lub +37064770336 - Alina Grabowska

Na podstawie: Inf. Samorządu Rejonu  Wileńskiego

Data: 
10.09.2010 (Impreza całodniowa) - 12.09.2010 (Impreza całodniowa)