Warsztaty Collegium Civitas na Litwie


Logo Collegium Civitas, fot. www.isnp.collegium.edu.pl
Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego i Instytut Polski w Wilnie zapraszają do udziału w warsztatach warszawskiej uczelni niepublicznej Collegium Civitas pt. "Dyplomacja kulturalna XXI wieku - źródła, znaczenie i formy realizacji". Zajęcia będą się odbywały w dniach od 12 do 16 września w Pałacu na Zatroczu przy ul. Užtrakio 17. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
Celem warsztatów jest przedstawienie słuchaczom podstawowych informacji na temat kultury rozumianej jako podstawowe narzędzie kształtujące wizerunek państwa poprzez zaznaczenie jego miejsca na kulturalnej mapie Europy, a nawet świata. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne w obszarze stosunków międzypaństwowych stały się kontakty w dziedzinie kultury, która przedstawiona będzie jako kluczowy czynnik wzajemnego zrozumienia. Podczas warsztatów słuchacze dowiedzą się, jakie są działania związane z promocją kultury państwa za granicą i jak niebagatelne znaczenie ma to dla wizerunku państwa.

Warsztaty skierowane są do działaczy społecznych, zajmujących się lub chcących wykorzystać w swojej pracy kwestie związane z kulturą, ale także do praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat kultury i dyplomacji o zagadnienia z zakresu filozofii, socjologii itp. Do udziału w programie zachęcani są również studenci drugiego stopnia i młodzi doktoranci, którzy chcą wykorzystywać w przyszłej pracy szeroko pojętą kulturę jako narzędzie promocji ich kraju zagranicą.

W ciągu pięciu dni zajęć poruszane będą tematy teorii kultury i dyplomacji, znaczenia zderzeń cywilizacji, kultury jako wizytówki kraju i inne.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów z elementami dyskusji. Uczestnicy przed rozpoczęciem warsztatów otrzymają materiały, które będą podstawą w prowadzonych dyskusjach. Drugą część warsztatów będzie stanowiła praktyka, czyli przedstawienie projektu, który przygotują uczestnicy. Po ukończeniu warsztatów zostaną wydane certyfikaty.

Zgłoszenia można nadsyłać pod adresem: raikob@wp.pl do 30 czerwca. W liście należy podać następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- instytucję, w której się pracuje lub uczy,
- adres,
- numer telefonu (komórkowego),
- adres mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +370 65440731.

Data: 
12.09.2011 (Impreza całodniowa) - 16.09.2011 (Impreza całodniowa)