Warsztaty artystyczne "Człowiek w pejzażu"


Fot. wilnoteka.lt
Dom Polonii w Ostródzie zaprasza uzdolnioną plastycznie młodzież w wieku od 16 do 20 lat z Litwy, Łotwy, Czech i Słowacji w terminie od 11 listopada do 18 listopada 2012 r. do udziału w jesiennych warsztatach artystycznych "Człowiek w pejzażu".
Warsztaty są pomyślane jako połączenie pleneru malarskiego z elementami kursu przygotowującego do wstąpienia na kierunki wymagające wiedzy o sztuce i umiejętności z zakresu rysunku, grafiki i malarstwa. 

Program 

zajęcia praktyczne:
- praca w plenerze, nauka patrzenia, rysowania i malowanie człowieka w pejzażu 
- ćwiczenia praktyczne z rysunku i malarstwa na przykładzie martwej natury, architektury, modela
- fotodokumentacja warsztatów

zajęcia teoretyczne:
- wykład wprowadzający do rysunku i malarstwa, kanon, barwa, techniki, przykłady
- zdjęcia i filmy z zakresu programu połączone z omówieniem i dyskusją

A także: konkursy z nagrodami, wyjazdy studyjne do Olsztyna i Gdańska, połączone ze zwiedzaniem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Katedr Architektury Krajobrazu i Geodezji, wyjścia do aqua parku i na kręgielnię, spotkania z ludźmi kultury i sztuki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2012 r. drogą elektroniczną: warsztaty.ostroda@gmail.com. Dofinansowujemy koszt dojazdu do wysokości 100 złotych na osobę. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje między innymi kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

Data: 
11.11.2012 (Impreza całodniowa) - 18.11.2012 (Impreza całodniowa)