Warsztaty artystyczne dla dzieci 7–11 lat


Mat. prom. organizatorów
7–21 września, od wtorku do czwartku, od 15:00 do 17:00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci 7–11 lat.Rejestracja do 1 września

Podczas warsztatów dzieci będą mogły podejmować wszelkie formy aktywności artystycznej.

Co będą robić?

  • Tańczyć i bawić się w kino
  • Śpiewać i rysować
  • Lepić i uprawiać sport

Kiedy?

  • 7–21 września, od wtorku do czwartku, od 15:00 do 17:00
Gdzie?
  • Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Wiek?

  • 7–11 lat

Celem warsztatów jest w atrakcyjny sposób rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność poprzez działalność w wielu wymiarach. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy będą stymulowani do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Warsztaty zainspirują dzieci do realizowania nowych pomysłów, nabywania umiejętności i podejmowania własnych inicjatyw!

Wpisowe za udział w warsztatach – 20 euro/1 os. 


Organizator: Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Nazwa konkursu: Polonia i Polacy za granicą 2021. Nazwa zadania: artystyczne warsztaty dla dzieci. Dofinansowanie - 6 965 PLN. Całkowita wartość - 5 300 euro

Partner - Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt dofinansowany jest przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Projekt dofinansowany jest przez Samorząd miasta Wilna. Partner - Orlen Lietuva.Warsztaty artystyczne dla dzieci 7–11 lat
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
7–21 września 2021 r.

Data: 
07.09.2021 - 15:00 - 21.09.2021 - 17:00