Walenty Wojniłło prezesem Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie


Walenty Wojniłło w Klubie "U Redaktorów", Fot. Wilnoteka.lt
Zrzeszenie "Media Polskie na Litwie" ma nowego prezesa. Został nim Walenty Wojniłło, współzałożyciel Ośrodka "Wilnoteka", redaktor audycji TV i portalu Wilnoteka, wieloletni korespondent TVP na Litwie i gospodarz "Klubu "U Redaktorów" na antenie TVP Wilno. Nowy prezes zastąpił na tym stanowisku Roberta Mickiewicza, redaktora naczelnego "Kuriera Wileńskiego". Wiceprezesem została wybrana Irena Mikulewicz, redaktor naczelna "Tygodnika Wileńszczyzny", która zastąpiła Janię Lisiewicz, redaktor naczelną "Naszej Gazety".
„Zrzeszenie jednoczy w zasadzie wszystkie polskie redakcje na Litwie. Każda z nich żyje swoim życiem, ale pewne problemy i wyzwania są wspólne. Takich sytuacji, gdy można i trzeba mówić jednym głosem, trochę mocniejszym, niż jakaś oddzielna redakcja, zaczyna być coraz więcej, więc mam nadzieję, że aktywność naszego Zrzeszenia też będzie większa. Pamiętajmy, że dziennikarze obok nauczycieli, działaczy społecznych i politycznych, ludzi kultury oraz duchownych są jedną z największych i najbardziej wpływowych grup zawodowych, tworzących dziś polską inteligencję Wileńszczyzny” – powiedział Walenty Wojniłło.
 
Zrzeszenie "Media Polskie na Litwie" zostało założone w maju 2013 roku. Celem organizacji była koordynacja współpracy pomiędzy polskimi redakcjami na Litwie. Wówczas przedstawiciele polskich redakcji zgodnie stwierdzili, że wspólnie łatwiej będzie czynić starania o pozyskiwanie środków finansowych i rozwiązywać wynikające problemy. Ważnym celem działalności Zrzeszenia było też doskonalenie współpracy z litewskimi, polskimi i międzynarodowymi instytucjami, zajmującymi się wspieraniem mediów.

Zrzeszenie tworzą redakcje: "Kurier Wileński", "Tygodnik Wileńszczyzny", "Nasza Gazeta", "Spotkania", "Magazyn Wileński", Radio "Znad Wilii", Wilnoteka, L24.lt, ostatnio dołączyło do nich Radio Wilno.
 
Inf.wł.