W Wilnie w II turze polskich wyborów dwukrotnie więcej chętnych do głosowania


Fot. wilnoteka
Chęć udziału w II turze polskich wyborów prezydenckich w Wilnie zgłosiły 443 osoby, prawie dwukrotnie więcej niż w I turze (239 osób) – poinformował Marcin Zieniewicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.36 osobom spośród ogólnej liczby wydano zaświadczenia o prawie do głosowania. „Osoby, którym wydano zaświadczenia, będą w większości głosować w innych miejscach, jednak nie można wykluczyć, że kilka osób stawi się w Wilnie” – wyjaśnił konsul Marcin Zieniewicz.

Chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło 33 wyborców. Przed dwoma tygodniami takich osób było 16.

„Dostarczono nam już 22 koperty zwrotne” – poinformował Zieniewicz i przypomniał, że „koperty można przynosić osobiście do Wydziału Konsularnego dzisiaj (piątek, 10 lipca) do końca dnia; dzisiaj i jutro mogą być zwracane do Wydziału Konsularnego drogą pocztową; ponadto wyborcy mogą przynieść koperty zwrotne w dniu wyborów i przekazać je bezpośrednio komisji”.

Tradycyjnie w Wilnie w polskich wyborach uczestniczą obywatele RP, którzy na stałe mieszkają w tym kraju, przebywają tu czasowo, na przykład w związku z pracą, posługą duchową i turyści będący na Litwie w dniu wyborów. Litewscy Polscy, ponad 160 tys. osób, nie mają prawa udziału w polskich wyborach, gdyż nie są obywatelami Polski. Litwa nie uznaje podwójnego obywatelstwa.

W I turze wyborów prezydenckich w Wilnie swój głos oddało 231 osób, w tym 16 – drogą korespondencyjną. Najwięcej głosów uzyskali: Rafał Trzaskowski – 91 i Andrzej Duda – 77.

Lokal wyborczy w siedzibie Ambasady RP w Wilnie jest jedynym na Litwie, w którym odbywają się polskie wybory.

Na podstawie: inf.wł., PAP