W Wilnie upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego


Fot. facebook.com/ambasada.litwa
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, obchodzonego 25 maja, w rocznicę zabitego strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1948 roku rotmistrza Pileckiego, w Wilnie złożono kwiaty przy domu, w którym Pilecki mieszkał.

Wileńska uroczystość została zorganizowana przy współudziale litewskiej europarlamentarzystki Rasy Juknevičienė. Udział wzięli w niej ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska, przedstawiciele litewskiego rządu, samorządu Wilna, społeczności polskiej na Litwie.

We wtorek, 25 maja, ambasada Polski w Wilnie zaprasza na wykład Jacka Fairweathera, autora książki „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”, pierwszej przetłumaczonej na język litewski anglojęzycznej biografii Pileckiego, nagrodzonej prestiżową nagrodą Costa Book Award.

Przed 73 laty w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim, po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej.

Wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Został schwytany przez UB, był torturowany i w 1948 r. skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Miejsce jego pochówku nie zostało ujawnione przez władze komunistyczne. Prawdopodobnie ciało rotmistrza wrzucono, wraz z innymi ofiarami, do dołów śmierci na Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

W 1995 r. Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 – Orderem Orła Białego. We wrześniu ub.r. na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odsłonięto jego pomnik.

Na podstawie: facebook.com/ambasada.litwa, PAP