W Wilnie upamiętniono ppor. Jana Maczka, brata gen. Stanisława Maczka


Polska kwatera na Antokolu / Fot. podrozepoeuropie.pl
W Wilnie w sobotę, 28 maja, upamiętniono ppor. Jana Maczka, młodszego brata gen. Stanisława Maczka, który jest pochowany na cmentarzu na Antokolu w polskiej kwaterze, wśród 1068 żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. W uroczystości udział wzięła m.in. wnuczka generała Karolina Maczek-Skillen.

„Do niedawna nie było pewności, że na Antokolu spoczywa brat generała Stanisława Maczka, ale informacje pozyskane z dokumentów z archiwów litewskich oraz z ksiąg kościelnych wskazują, że jest to właśnie młodszy brat generała Stanisława Maczka" - poinformowała konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec.

Przed kilkoma miesiącami do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie zwróciła się Yvette Popławska, dziennikarka, działaczka społeczna na stałe mieszkająca w Belgii, z prośbą o potwierdzenie informacji o ewentualnym miejscu spoczynku ppor. Jana Maczka na Antokolu. Po potwierdzeniu tej informacji dotarła ona też do wnuczki gen. Maczka - Karoliny Maczek-Skillen.

Według konsul Szmalec, „rodzina również od dłuższego czasu zastanawiała się, gdzie pochowany jest brat generała, przypuszczano, że to mogły być okolice Lwowa, gdzie ostatni raz była zarejestrowana jego obecność”.

„Rodzina z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że wreszcie będzie miała możliwość godnego upamiętnienia brata generała, ppor. Jana Maczka” – wskazała konsul.

W sobotę w południe na cmentarzu na Antokolu odbyła się uroczystość upamiętnienia ppor. Jana Maczka z udziałem Karoliny Maczek-Skillen, krewnych Maczka z Warszawy z rodziny Kotowicz, Jana i Jakuba, Yvette Popławskiej oraz przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej i lokalnej społeczności polskiej.

Następnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie z bliskimi generała, podczas którego wyświetlono film pt. „Niepokonany. Opowieść o Generale Maczku”, przybliżona została postać wybitnego dowódcy.

„To dobra okazja do zapoznania młodzieży z postacią generała Maczka i jego brata, taka lekcja żywej historii, możliwość spotkania się z rodziną i poznanie jakimi byli w życiu prywatnym” – wskazuje konsul.

Stanisław Maczek, generał dywizji Wojska Polskiego i prekursor polskiej broni pancernej, urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem, jako syn Witolda i Anny z Czernych. Miał dwóch młodszych braci: Jana i Karola oraz brata bliźniaka Franciszka. Wszyscy zginęli w czasie konfliktów wojennych w latach 1914 – 1920. Maczkowie wychowali swoich synów w atmosferze patriotyzmu i polskości, odzwierciedlając system wartości średniej i wyższej klasy polskiego społeczeństwa.

Na podstawie: PAP, inf. wł.