W Wilnie spadek bezrobocia


Stopa bezrobocia w Wilnie, Kownie i Poniewieżu znacznie się zmniejszyła. W Szawlach natomiast - wzrosła - donoszą terytorialne giełdy pracy.
Na Litwie w ubiegłym tygodniu zarejestrowano 5 tys. bezrobotnych - o 7,4 procent mniej niż w ubiegłym tygodniu. Zarejestrowane bezrobocie w ubiegłym tygodniu wzrosło o 0,02 punktu procentowego, 27 maja stanowiło 15,5 procent.

W minionym tygodniu pracy poszukiwało 67,42 tys. mieszkańców Wilna, 37,9 tys. z Kowna i 15,29 tys. z Szawel.

Wileńska Giełda Pracy w ubiegłym roku zarejestrowała 957 bezrobotnych, kowieńska - 627, szawelska zaś 184.

Prognozy Litewskiej Giełdy Pracy przewidują, że w końcu roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych ma osiągnąć 350 tysięcy, a stopa bezrobocia 16-17 procent.

Na podstawie: BNS