W Wilnie posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy


Fot. lrs.
W przyszłym tygodniu w Wilnie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska–Litwa–Ukraina – poinformowała w środę, 30 listopada, kancelaria litewskiego Sejmu.„W tym trudnym dla Ukrainy i Europy czasie szczególnie ważna jest koordynacja działań, ścisła współpraca z parlamentami Litwy, Polski i Ukrainy oraz mobilizacja międzynarodowego wsparcia” – powiedziała przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Čmilytė-Nielsen, cytowana w komunikacie.

Obrady Zgromadzenia w przyszłą środę, 7 grudnia, zainaugurują szefowie parlamentów. Przewidziane są wystąpienia Čmilytė-Nielsen, marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłana Stefanczuka.

Obrady zostaną poprzedzone we wtorek, 6 grudnia, przez posiedzenie Prezydium Zgromadzenia, w którym zdalnie udział weźmie też Robert Menendez, przewodniczący Komisji Stosunków Zagranicznych Senatu USA.

Parlamentarzyści trzech krajów zamierzają omówić kwestie związane z integracją Ukrainy z Unią Europejską i rozwojem współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej, a także kwestie współpracy społecznej i kulturalnej.

Planowane jest przyjęcie dokumentu końcowego.

Na podstawie: lrs.lt, PAP