W Wilnie dyskusja o przyszłości Białorusi


Fot. lrv.lt
Przedstawiciele białoruskiej opozycji spotykają się w Wilnie, by dokonać przeglądu sytuacji w swym kraju i skoordynować dalsze działania. Dwudniowa konferencja „Nowa Białoruś” rozpoczyna się w poniedziałek, 8 sierpnia.„Ważne jest, że w konferencji wezmą udział nie tylko politycy, lecz także dziennikarze, biznesmeni, działacze społeczni, analitycy, organizacje pozarządowe, lekarze, malarze, nauczyciele, sportowcy. A co najważniejsze, w formie zdalnej uczestniczyć w konferencji będą mogli wszyscy zainteresowani” – powiedziała Swiatłana Cichanouska, przebywająca w Wilnie liderka białoruska opozycji.

Dyskusja będzie toczyła się wokół tego, jak doprowadzić do odejścia Łukaszenki, jak zarządzać transformacją z najmniejszymi stratami ekonomicznymi dla kraju i kto powinien być za to odpowiedzialny.

W oświadczeniu sztabu Cichanouskiej czytamy, że „uczestników konferencji łączy wspólny cel, jakim jest usunięcie nielegalnego reżimu, uwolnienie i rehabilitacja wszystkich więźniów politycznych, obrona niepodległości kraju i wycofanie obcych wojsk, przeprowadzenie uczciwych wyborów i przywrócenie demokracji”.

„Ruchy demokratyczne widzą różne drogi, a celem konferencji jest analiza tego, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich dwóch lat i omówienie konkretnych propozycji przezwyciężenia kryzysu na Białorusi” – napisano w oświadczeniu.

Na podstawie: BNS