W Wilnie będzie ulica Jezuicka?


Gmach Ministerstwa Ochrony Kraju RL, fot. vtd.lrv.lt
Jezuici czynią starania, by odcinkowi ul. Totorių (Tatarska) w Wilnie przywrócona została jego historyczna nazwa – ul. Jėzuitų (Jezuicka), sprzeciwia się temu jednak – przynajmniej na razie – Ministerstwo Ochrony Kraju RL.O przywrócenie historycznej nazwy odcinkowi obecnej ulicy Totorių – pomiędzy ulicami Liejyklos (Ludwisarska) i Šv. Ignoto (św. Ignacego) – zabiega prowincjał litewskiej prowincji jezuitów Vidmantas Šimkūnas. W piśmie do stołecznego samorządu argumentuje, że w ten sposób zostałby upamiętniony wkład jezuitów w urbanistykę Wilna, odtworzono by historyczną topografię miasta.  

„Zabiegamy w pierwszej kolejności o przywrócenie historycznej nazwy ulicy, która według posiadanej przez nas informacji obowiązywała do lat 1980–1983, kiedy to została zmieniona, z niewiadomych jednak przyczyn nie została odtworzona. Jest to dla nas niepojęte, dlatego w obliczu zbliżającego się w przyszłym roku jubileuszu 450-lecia misji jezuickiej na Litwie zaproponowaliśmy przywrócenie tej nazwy” – argumentuje przedstawiciel litewskiej prowincji jezuickiej Gražvydas Bareišis.

Jezuici podkreślają, że przywrócenie byłej nazwy nie wyrządzi szkody innym historycznym nazwom na wileńskiej starówce – ul. Totorių (Tatarska) zostanie zachowana.

Należy podkreślić, że w Wilnie obecnie są ulice noszące nazwy innych zakonów katolickich – Benediktinių (Benedyktyńska), Pranciškonų (Franciszkańska), Bernardinų (Bernardyńska), Dominikonų (Dominikańska), Karmelitų (Karmelicka), Augustijonų (Augustiańska).  

Przewodniczący samorządowej Komisji ds. Nazewnictwa, Pomników i Tablic Pamiątkowych Darius Kuolys zapewnia, że samorząd nie ma nic przeciwko odtworzeniu historycznej nazwy ulicy. Na omawianym odcinku pomiędzy ulicami Liejyklos i Šv. Ignoto mieścił się jezuicki zespół klasztorny, do którego należał kościół pw. św. Ignacego – obecnie kościół ordynariatu polowego Wojska Litewskiego.

Przedstawiciel litewskiej prowincji jezuickiej G. Bareišis poinformował, że w kwestii przywrócenia historycznej nazwy ulicy jezuici zwrócili się również o pośrednictwo do metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa.

Po zmianie nazwy ulicy adresy w Centrum Rejestrów przyszłoby zmienić ponad 30 instytucjom i placówkom, w tym – Ministerstwu Ochrony Kraju RL. Resort na razie nie popiera inicjatywy jezuitów.

„Jako że będzie to się wiązało z dodatkowymi kosztami administracyjnymi, sądzimy, że decyzja ta byłaby nieracjonalna i jej nie popieramy” – w lakonicznej odpowiedzi do stołecznego samorządu napisał wiceminister ochrony kraju Giedrimas Jeglinskas.

Obecna ul. Totorių mierzy około 600 metrów. Gdyby doszło do przywrócenia historycznej nazwy odcinkowi tej ulicy, mniej więcej połowa jej obecnej trasy nadal nosiłaby nazwę Totorių (od al. Gedimino do ul. Liejyklos), druga część (od ul. Liejyklos do ul. Šv. Ignoto) – nazwę Jėzuitų. 

Jezuici przybyli na Litwę w roku 1569 na zaproszenie ówczesnego biskupa wileńskiego Waleriana Protasewicza. Po roku założyli w mieście Kolegium Jezuickie, które stało się podstawą do założenia w 1579 r. Uniwersytetu Wileńskiego – najstarszej uczelni wyższej w Europie Wschodniej.

Na podstawie: bns.lt, vilnius21.lt, inf. wł.