W Wilnie 20 nowych ulic


Antokol z lotu ptaka, fot. wilnoteka.lt
Bezimienna dotychczas stołeczna ulica w dzielnicy Naujininkai, przy której w przyszłości stanie szwedzkie Centrum Handlowe IKEA, otrzymała nazwę Wikingów (Vikingų). Rada Miasta Wilna nadała ponadto 19 nowych nazw nienazwanym dotąd wileńskim ulicom.
Propozycje dotyczące nowych nazw ulic stołecznym radnym przedstawia Komisja nazw, pomników i tablic pamiątkowych miasta Wilna, która rozpatruje wszystkie aspekty nowych nazw. Jedno z podstawowych kryteriów to dopasowanie nazwy do nazw sąsiednich ulic. Jeżeli ulica nazywana jest na cześć konkretnej osoby, musi to być postać zasłużona dla kultury, historii, nauki lub polityki Litwy.

W wileńskiej dzielnicy Antokol powstały dwie nowe ulice: Zimowa (Žiemos) i Mikołaja Hussowczyka (Mikalojaus Husoviano). Pierwsza zawdzięcza swą nazwę sąsiadującej z nią ulicy Jesiennej (Rudens).

Mikołaj Hussowczyk natomiast - jak podali w uzasadnieniu radni miasta Wilna - w swoim największym poemacie "Pieśń o wyglądzie, dzikości i polowaniu na żubra" pisał między innymi o wielkim księciu litewskim Witoldzie. Mikołaj Hussowczyk (Hussovius, z Hussowa) urodził się koło Łańcuta, jako poeta okresu wczesnego renesansu pisał po łacinie, był duchownym katolickim, notariuszem publicznym kreacji apostolskiej dla Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W Fabianiszkach powstała ulica Nieświeska (Nesvyžiaus). Nieśwież na Białorusi ma historyczne powiązania z Radziwiłłami - litewskim rodem magnackim. Dotychczas istnieje tam ufundowany przez Radziwiłłów zespół budynków architektonicznych, wpisany na listę dziedzictwa światowego Unesco.

W Ponarach jedną z ulic nazwano na cześć Janiny Umiastowskiej (Janinos Umiastovskienės) - słynnej filantropki, która w drugiej połowie XIX w. w pałacu rodowym przy ulicy Trockiej założyła szpital wojskowy.

Kolejne nowe nazwy wileńskich ulic to między intymi: Celtów (Keltų), Germanów (Germanų), Basków (Baskų), Szlak Wilenki (Vilnios tako).

Na podstawie: Vilnius.lt