W Warszawie zakończyło się polsko-litewskie zgromadzenie parlamentarne


Członkowie polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego, fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz
„Liczymy na to, że sejm Litwy wypracuje rozwiązania dotyczące polskiej oświaty, obecności języka polskiego, zwrotu ziemi i ustawy o mniejszościach narodowych. Wtedy będziemy mogli ogłosić naszą wspólną przestrzeń, jako wolną od kwestii spornych” – powiedziała wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek podczas XX sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu RL. Jest to pierwsze po 10-letniej przerwie spotkanie parlamentarzystów polskich i litewskich.

Rozpoczynając obrady Beata Mazurek, przewodnicząca polskiej delegacji do Zgromadzenia, zwróciła uwagę, na bogatą historię, którą łączy Polskę i Litwę, m.in. Rzeczpospolitą Obojga Narodów oraz unię lubelską. Przypomniała, że w 2019 r. przypada 25-rocznica podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między oboma krajami. Jak oceniła, traktat jest aktem założycielskim nowożytnych relacji polsko-litewskich. „Unia polsko-litewska stworzyła nową jakość polityczną w Europie. Z obecnej perspektywy jest uważana za prototyp Unii Europejskiej, gdyż spełniała warunek równoprawności i dobrowolności takiego związku państw” – zauważyła wicemarszałek Sejmu RP.

Mazurek wskazała, że Polskę i Litwę łączy rozległa sieć sojuszy, UE oraz NATO. Dodała, że w ramach NATO oba kraje nie chciały być tylko biernym i nieśmiałym członkiem Sojuszu, lecz wręcz przeciwnie, współinicjatorami i orędownikami budowy wschodniej flanki NATO, aktywnymi uczestnikami współpracy regionalnej, prezentującymi często na arenie UE wspólne oceny najbardziej groźnych zjawisk oraz propozycje ich rozwiązań.

Przewodniczący litewskiej delegacji do Zgromadzenia, wiceprzewodniczący litewskiego sejmu Arvydas Nekrošius wyraził zadowolenie, że Litwa i Polska w najważniejszych momentach są razem. Zaznaczył, że Polska jest dla Litwy najbliższym partnerem strategicznym: „Odczuwamy silną potrzebę solidarności, wspólnoty oraz wzajemnego szacunku, a wspólne cele tylko bardziej nas umacniają”. Wśród wspólnych celów Polski i Litwy wymienił te w dziedzinie bezpieczeństwa, oświaty i energetyki.

Podczas spotkania w Warszawie parlamentarzyści z obu krajów rozmawiali o relacjach dwustronnych, bezpieczeństwie regionalnym, współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, kulturalnej, naukowej oraz o sytuacji Polaków na Litwie. Na zakończenie sesji podpisana została deklaracja podsumowująca dokonania w stosunkach dwustronnych i nakreślającą kierunki dalszych działań.

Obie strony w dokumencie podkreśliły wspólną wolę polityczną pełnej realizacji Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Litwą, a w szczególności zapisów dotyczących praw mniejszości narodowych. Zapewniono też o woli respektowania przez oba kraje praw mniejszości do pielęgnowania ich kultury, oświaty oraz języka.

W poniedziałek delegacja litewskiego sejmu spotkała się z marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim.

Na podstawie: PAP, IAR, sejm.gov.pl