W Warszawie trwa młodzieżowa parafiada


Przedstawiciele TG Sokół z rejonu solecznickiego na parafiadzie, fot. parafiada.pl/Paulina Duszyńska
W Warszawie od niedzieli, 7 lipca, odbywa się 31. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. To święto sportu, kultury i wiary jest największą tego typu imprezą w Europie. Uczestniczy w niej około 1500 osób z 7 państw: Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Polski. Do czwartku uczestnicy będą rywalizowali w 13 dyscyplinach i 16 konkurencjach, między innymi lekkoatletyce, pływaniu, turniejach piłki nożnej, koszykowej i siatkowej.

Parafiada po raz kolejny odbywa się na obiektach dwóch warszawskich uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Wychowania Fizycznego. Program oparty jest na antycznej triadzie: stadion – teatr – świątynia i obejmuje aktywności o charakterze sportowym, kulturalnym i formacyjnym.

Oprócz współzawodnictwa na stadionach zaplanowano też konkursy: plastyczny, wokalny i teatralny oraz wiedzy historycznej i geograficznej. Uczestnicy Parafiady będą mogli zwiedzić wyjątkowe muzea oraz historyczne obiekty stolicy Polski.

Jeden z konkursów poświęcony będzie ojcom zjednoczonej Europy, kandydatom na ołtarze, Robertowi Schumanowi i Alcide De Gaspieriemu.

W 31. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży uczestniczy grupa młodzieży z Litwy. Są to zwycięzcy 20. parafiady, która w maju odbyła się w Landwarowie: reprezentacje parafii Wniebowzięcia NMP w Mickunach, parafii Zwiastowania NMP w Landwarowie i parafii Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach oraz młodzież z rejonu solecznickiego.

Pomysłodawcą ruchu parafiadowego był pijar, śp. o. Józef Joniec, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, które jest organizatorem wydarzenia, powstało w 1992 r. Jedną z głównych aktywności stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży – po raz pierwszy w 1988 r. – do której wstępem są parafiady regionalne. Stowarzyszenie organizuje także Letnie Obozy Parafiadowe oraz kursy i szkolenia dla kandydatów na wychowawców. 

Imprezę objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda.

Na podstawie: PAP, paafiada.pl