W Warszawie polsko-litewskie rozmowy o energii


Fot. lrv.lt
Bezpieczeństwo energetyczne w regionie, w tym synchronizacja systemów energetycznych Państw Bałtyckich oraz realizacja projektu budowy kabla podmorskiego między Polską a Litwą – Harmony Link – to główne tematy rozmów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z ministrem energii Litwy Dainiusem Kreivysem.

W spotkaniu, które odbyło się 2 lutego 2023 r. w Warszawie, uczestniczyli również wiceministrowie Adam Guibourgé-Czetwertyński i Albinas Zananavičius, a także Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, minister Mateusz Berger.

Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że skuteczne i trwałe zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie jest kluczowe nie tylko dla Polski, ale także dla Litwy.

"Wraz z barbarzyńską rosyjską agresją na Ukrainę znaczenie inwestycji energetycznych dla bezpieczeństwa regionalnego istotnie wzrosło. Dlatego konsekwentnie i wspólnymi siłami realizujemy projekty z tego obszaru" - zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Synchronizacja państw bałtyckich jest kluczowym i strategicznym projektem UE, co zostało podkreślone w politycznej mapie drogowej dot. wdrożenia synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalną siecią europejską przez Polskę, podpisanej przez państwa bałtyckie, Polskę i Komisję Europejską w 2019 roku w Brukseli. Budowa Harmony Link jest jednym z kamieni milowych politycznej mapy drogowej dla projektów energetycznych.

Na podstawie: gov.pl/web/klimat