W Warszawie otwarto wystawę poświęconą prezydentom Polski i Litwy


Fot. lrv.lt
W poniedziałek, 18 marca, w kancelarii premiera RP otwarto międzynarodową wystawę „Prezydent Polski Lech Kaczyński i Litwa – Oczami Prezydenta Valdasa Adamkusa”. W wernisażu wzięli udział zastępca kanclerza rządu Litwy Deividas Matulionis i szef kancelarii premiera RP Michał Dworczyk.
„Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa łączyła nie tylko wspólna definicja potrzeb regionu, ale przede wszystkim przyjaźń” – mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, otwierając wystawę poświęconą relacjom polsko-litewskim. Jak wskazywał, relacja ta była u podstaw szeregu projektów realizowanych do dzisiaj, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i energetyki czy kultury.

Wystawa – jak mówił M. Dworczyk – w osobisty sposób prezentuje wkład prezydenta Lecha Kaczyńskiego w relacje polsko-litewskie. „Indywidualny charakter nadają wystawie osobiste komentarze pana prezydenta Valdasa Adamkusa” – wskazywał.

Szef kancelarii premiera wskazywał, że Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem Litwy, a jego ostatnia podróż – na dwa dni przed śmiercią w Smoleńsku – była właśnie do Wilnie. „Profesor Lech Kaczyński był przekonany, że tylko dobra współpraca w ramach naszego regionu, w szczególności dobra współpraca Polski i Litwy, dadzą szanse na to, żebyśmy byli traktowani w sposób podmiotowy, zarówno przez naszych sąsiadów ze wschodu, jak i z zachodu” – dodał.

M. Dworczyk wskazywał, że w ciągu ostatnich 3 lat relacje polsko-litewskie są szczególnie intensywne i bliskie. „To, że jesteśmy dzisiaj w tym momencie naszych relacji jest bez wątpienia zasługą współpracy prof. Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Adamkusa” – dodał.

Szef kancelarii premiera dziękował także władzom Wilna za nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego jednej z ulic. „To wydarzenie wpisało się w obchody stulecia odzyskania niepodległości zarówno przez Litwę, jak i przez Polskę” – podkreślił.

Zdaniem zastępcy szefa kancelarii premiera Litwy Deividasa Matulionisa okres rządów prezydentów L. Kaczyńskiego i V. Adamkusa był czasem wyjątkowo ciepłych relacji dwustronnych. Podkreślił, że obecnie premier Saulius Skvernelis nadaje szczególny priorytet pielęgnowaniu relacji z Polską.

„Cieszymy się z intensywnych stosunków pomiędzy Litwą a Polską. Nie mamy obecnie ważniejszego partnera w regionie niż Polska. Odnowiliśmy nie tylko więzi polityczne, lecz także rozwijamy i wzmacniamy współpracę w najważniejszych obszarach relacji dwustronnych” – powiedział D. Matulionis.

Wystawa „Prezydent Polski Lech Kaczyński i Litwa – Oczami Prezydenta Valdasa Adamkusa” pokazuje tamte czasy przez pryzmat osobistych relacji dwóch prezydentów. Główną część ekspozycji tworzą zdjęcia, na których utrwalone zostały najważniejsze momenty spotkań obydwu prezydentów. Jako komentarzy użyto cytatów z dziennika V. Adamkusa.

Wystawa została zorganizowana przez Litewski Instytut Historii oraz Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia w okresie lipiec – listopad minionego roku ze środków Programu Pielęgnowania Pamięci Historycznej kancelarii rządu.

Na podstawie: PAP, lrv.lt