W Warszawie iluminacja w 230. rocznicę uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów


Fot. prezydent.pl
W przeddzień 230. rocznicy uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, we wtorek wieczorem, fasada Pałacu Prezydenckiego w Warszawie została ozdobiona iluminacją przedstawiającą herby Polski i Litwy – Orła i Pogoń – na czerwonym tle. Główne uroczystości okolicznościowe odbywają się w Wilnie z udziałem prezydentów obu krajów.
We wtorek prezydenci Polski i Litwy, Andrzej Duda i Gitanas Nausėda, otworzyli w Wilnie międzynarodową konferencję naukową i wystawę „O dobro Ojczyzny, Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”. Wystawę zorganizowano z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy Duda podkreślił, że dobro ojczyzny było nadrzędną ideą przyświecającą wielkiej pracy polskich i litewskich reformatorów. Ich celem – mówił – była odnowa ustroju społecznego i politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów tak, aby wzmocnić państwo i umożliwić jego przetrwanie.

„Konstytucja 3 maja określała nie tylko nowy ustrój, ale także aksjologicznie podstawy, na których miała opierać się ta nowoczesna Rzeczpospolita. O wielkości tego aktu stanowiły przełomowe na ówczesny moment dziejów zasady, na których się opierał” – dodał.

„Jako przywódcy Polski i Litwy razem uznajemy, że tylko na fundamencie wspólnej historii możemy budować swoją pomyślną przyszłość” – podkreślił prezydent.

Otwarcie wystawy we wtorek poprzedziło uroczyste posiedzenia Sejmu Litwy.

Rok 2021 na Litwie jest Rokiem Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, a w Polsce – Rokiem Konstytucji 3 maja.

Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą tego typu ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Uchwalone 20 października 1791 roku Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów wprowadziło ważny dla strony litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

Na podstawie: prezydent.pl, PAP