W urzędzie prezydenta o mediach mniejszości narodowych


Fot. Wilnoteka
Media mniejszości narodowych, w tym polskie na Litwie, były tematem spotkania w urzędzie prezydenta, które odbyło się w piątek 31 stycznia. Sprawy polskie reprezentował Robert Mickiewicz, prezes Zrzeszenia Polskich Mediów na Litwie, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.


„Spotkaliśmy się z doradcami prezydenta Gitanasa Nausėdy z grupy politycznej i komunikacji. Przedstawiliśmy sytuację mediów mniejszości narodowych w kraju, ich specyfikę i potrzeby” - poinformował Wilnotekę Robert Mickiewicz.

Jednym z głównych problemów jest kwestia finansowania.

Media mniejszości narodowych praktycznie nie otrzymują państwowego wsparcia finansowego. Bardzo trudno jest dotrzeć do publicznych pieniędzy. Zastanawialiśmy się więc, jak odmienić sytuację” - mówi Mickiewicz.

Obecnie funkcjonujący państwowy Fundusz Wspierania Prasy, Radia i Telewizji ma być zastąpiony Funduszem Wspierania Mediów działającym przy ministerstwie kultury. „To jest dobry czas, by zmienić formułę finansowania mediów” - ocenia redaktor „Kuriera Wileńskiego”.

Organizacje mediów mniejszości narodowych chcą, by w nowo powstającym funduszu został zagwarantowany określony procent środków, który będzie przyznawany mediom mniejszości narodowych.

Liczymy na wsparcie tej inicjatywy przez prezydenta, rząd, posłów oraz na szczególne zaangażowanie się posłów z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin” - powiedział Mickiewicz.

Piątkowe spotkanie w urzędzie prezydenta było drugim w ciągu tygodnia z przedstawicielami mniejszości narodowych. Przed tygodniem prezydent i grupa doradców spotkali się z polskimi organizacjami społecznymi, tym razem - z mediami mniejszości narodowych.

Jest to zasadniczy zwrot, jeśli chodzi o działania urzędu prezydenta wobec mniejszości narodowych” - ocenia Mickiewicz. Przypomina, że poprzedniczka Nausėdy, Dialia Grybauskaitė, „nie interesowała się tematyką mniejszości narodowych”.

Kierownik wydziału nauk politycznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Andrzej Pukszto również odnotowuje, że „jest to novum, jeżeli chodzi o relacje urzędu prezydenta z mniejszościami narodowymi”.

Prezydent Dalia Grybauskaitė w ogóle nie miała żadnego formatu spotkań z mniejszościami narodowymi. Natomiast prezydent Valdas Adamkus regularnie spotykał się z Radą Mniejszości Narodowych, która działa przy Departamencie Mniejszości Narodowych” - przypomina w rozmowie z Wilnoteką Pukszto.

Andrzej Pukszto i Robert Mickiewicz bardzo pozytywnie oceniają działania nowej ekipy w urzędzie prezydenta i wyrażają nadzieję, że zaowocuje to konkretnymi inicjatywami.

W ubiegłym tygodniu prezydent Nausėda oświadczył m.in.: „Jestem wierny mojej przysiędze i jeśli to konieczne, będę chronić obywateli naszego kraju przed dyskryminacją na jakiejkolwiek podstawie w ramach uprawnień przyznanych mi przez Konstytucję. Przysięgałem również, że będę służyć dla dobra wszystkich ludzi Litwy”.

Mniejszości narodowe na Litwie stanowią około 17 proc. mieszkańców kraju. Polacy są najliczniejszą grupą – blisko 6 proc.

Na podstawie: inf. wł.