W Tallinnie rozpoczęło się II Globalne Forum „Rail Baltica”


II Globalne Forum „Rail Baltica” w Tallinnie, fot. facebook.com/RailBalticaGlobalProject
W dniach 10–11 kwietnia br. w stolicy Estonii odbywać się będzie II Forum Globalne „Rail Baltica”, w którym udział wezmą ministrowie transportu krajów bałtyckich, wysocy przedstawiciele resortów transportu z Polski, Szwecji i Finlandii oraz członkowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy forum omówią postępy projektu, długoterminowe zaangażowanie krajów, znaczenie Rail Baltica dla rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.


„W tym roku spotykamy się na tradycyjnym forum »Rail Baltica« w szczególnie ważnym momencie – Komisja Europejska przedstawi wkrótce propozycję budżetu UE na lata 2021–2027, które mają szczególne znaczenie dla realizacji projektu Rail Baltica. Odpowiednie finansowanie unijne dla tego projektu ma kluczowe znaczenie, dlatego na najwyższym poziomie kolejny raz podkreślimy wagę projektu dla regionu bałtyckiego i UE, dla wszystkich gospodarek i obywateli zaangażowanych krajów” – powiedział przed rozpoczęciem forum minister komunikacji Litwy Rokas Masiulis.  

Jak zapowiedział, podczas forum podkreśli również znaczenie połączenia Wilno – Kowno dla całego projektu projektu Rail Baltica oraz dla Europy. Litwa dąży do tego, aby w nowym rozporządzeniu dotyczącym finansowania europejskiej sieci infrastruktury (ang. CEF) od 2021 roku Komisja Europejska uwzględniła także ten odcinek.   

Dwudniowe forum otworzył we wtorek, 10 kwietnia premier Estonii Jüri Ratas. Następnie, za pośrednictwem telekonferencji, przemówiła europejska komisarz ds. transportu Violeta Bulc. W tym dniu przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Szwecji spotkają się podczas ministerialnej dyskusji na temat „Bałtycki korytarz TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie: jego rola i wpływ na sektor transportu w Europie Północno-Wschodniej”. Litwę reprezentować będzie minister Rokas Masiulis, Polskę – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.

Drugi dzień forum przeznaczony będzie dla potencjalnych realizatorów projektu – przedstawiciele światowych firm budowlanych oraz dostawcy materiałów i usług zostaną poinformowani o zbliżających się konkursach i przetargach. Podczas wydarzenia, na którym organizatorzy spodziewają się do 500 uczestników z całego świata, zaprezentowane zostaną wytyczne projektu Rail Baltica, podstawowe konkursy z nim związane oraz kompleksowy plan wszystkich zakupów związanych z projektem na 2018 rok. Przedstawiciele uczestniczących w forum firm i przedsiębiorstw będą mieli także możliwość nawiązania kontaktów oraz znalezienia odpowiednich partnerów do udziału w projekcie.

Pierwsze Globalne Forum „Rail Baltica” odbyło się w kwietniu 2017 roku w Rydze. Kolejne planowane jest w przyszłym roku na Litwie.

Na podstawie: bns.lt, railbaltica.org