W szkołach – matura z języka polskiego


Fot. wilnoteka.lt
Maturzyści zdają dziś egzamin z języków ojczystych – polskiego, rosyjskiego i białoruskiego. Najwięcej przystąpiło do egzaminu z języka polskiego – 829 uczniów. Język rosyjski na tegorocznej maturze zdaje 275 uczniów, a białoruski – jedynie 7. Ogółem do egzaminów maturalnych na Litwie w tym roku szkolnym przystąpiło 31 600 uczniów.
Egzamin maturalny z języka ojczystego składa się z trzech etapów. Pierwszą część – ustną, maturzyści zaliczyli już w kwietniu. Dzisiejszy sprawdzian jest dwuczęściowy: w pierwszej jest test pisemny, w drugiej – wypracowanie. Ogółem na pisemną część matury z języka polskiego przeznacza się 4 godziny.

Maturzyści mieli do wyboru następujące tematy rozprawek:
1. „Doświadczenia zbiorowości ważniejsze od dramatów jednostki”
2. „Konflikty międzypokoleniowe w literaturze i sztuce”
3. „Czy kobiety to słaba płeć? Rozważ problem na przykładach literackich, filmowych czy historycznych”.

Mogli też dokonać interpretacji wiersza Brunona Jasieńskiego „But w butonierce” lub fragmentu „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza pt. „Salon Warszawski”.

Wyniki egzaminu maturalnego z języków polskiego, rosyjskiego i białoruskiego Narodowe Centrum Egzaminacyjne ogłosi 25 czerwca.

Matura z języka ojczystego dla abiturientów szkół mniejszości narodowych, a więc również polskich, od 2000 roku na Litwie nie ma statusu egzaminu państwowego, zdawana jest jedynie na poziomie szkolnym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, a jego wyników nie uwzględnia się podczas rekrutacji na studia. O ile szkoły rosyjskie nie przywiązują większej wagi do tego, czy maturzyści zdają język ojczysty czy nie, o tyle w polskich szkołach panuje niepisana zasada, że język ojczysty na maturze musi być zdawany. Decyzję o tym, czy egzamin będzie obowiązkowy podejmują rady szkół, składające się z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów.

Społeczność polska niejednokrotnie wyrażała potrzebę przywrócenia obowiązkowej matury z języka polskiego, egzamin z tego przedmiotu w sposób naturalny zamykał bowiem 12-letni kurs nauki języka i literatury ojczystej w szkole polskiej na Litwie, był też czynnikiem moblizującym do pracy, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Na nic się jednak zdały petycje do najwyższych litewskich władz z ponad 50 tysiącami podpisów.

Temat obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego, punktowanego podczas rekrutacji na studia, został poruszony również podczas niedawnej konferencji poświęconej problemowi jakości podręczników dla szkół polskich zorganizowanej przez Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego. Jak zaznaczali zabierający głos poloniści, „nie będzie szkoły polskiej na Litwie, jeśli nie zostanie przywrócony obowiązkowy egzamin maturalny, z którego ocena będzie ważna przy wstępowaniu na studia”.

Na podstawie: inf.wł., egzaminai.lt