W szkołach brzmi ostatni dzwonek dla maturzystów


Fot. wilnoteka.lt
W gimnazjach w tym tygodniu odbywają się uroczystości ostatniego dzwonka dla uczniów klas maturalnych. Maturę zdaje 31 640 osób, z czego 25 558 to tegoroczni maturzyści. Choć ostatni dzwonek brzmi dla nich dopiero teraz, część egzaminów mają już za sobą – podstawowa sesja egzaminacyjna w tym roku rozpoczęła się 4 kwietnia.„Maturzyści kończą jeden z ważnych etapów życia, nowy zaś niesie za sobą i emocje, i nowe możliwości oraz doświadczenia. Życzę wam, byście byli odważni, mieli marzenia i realizowali swoje najpiękniejsze pomysły, a jeśli nawet na sukces przyjdzie zaczekać, nigdy nie opuszczajcie rąk. Zaufajcie sobie samym i ludziom którzy was wspierają” – z takimi życzeniami do maturzystów zwróciła się minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė.

Pierwsze egzaminy maturzyści mają już za sobą: w kwietniu zdawali ustne egzaminy z języków obcych, litewskiego, oraz – w szkołach mniejszości narodowych – z polskiego lub rosyjskiego. W maju odbyły się egzaminy pisemne z języków obcych, informatyki i fizyki. W przyszłą sobotę, 26 maja maturzyści będą pisać egzamin z biologii. Obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego odbędzie się 2 czerwca.

Szkolny egzamin z języka polskiego został wyznaczony na 12 czerwca. Nie jest to przedmiot obowiązkowy na litewskiej maturze, niemniej absolutna większość maturzystów polskich szkół go zdaje. W tym roku taki zamiar zgłosiło 829 maturzystów.

Ostatni egzamin tegorocznej matury – z chemii – odbędzie się 22 czerwca. Od 25 czerwca do 9 lipca będzie trwała sesja poprawkowa. Wyniki wszystkich egzaminów państwowych zostaną ogłoszone do 12 lipca, apelacje zostaną rozpatrzone do 20 lipca.

Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy zdać dwa egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego i literatury oraz jeden wybrany. Przy rekrutacji na bezpłatne studia wyższe wymagana jest dodatkowo ocena z egzaminów maturalnych z języka obcego i matematyki. Z obowiązku zdawania matematyki zwolnieni są tylko kandydaci na studia artystyczne. 

Na podstawie: smm.lt, egzaminai.lt