W Senacie RP – o wspieraniu mediów polonijnych


Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, fot. facebook.com/SenatRP
„Trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać redakcje mediów polonijnych” – zadeklarował pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, który wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzeniu, które odbyło się 27 maja br., Komisja zapoznała się z informacją na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w 2020 r.Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak poinformował, że budżet Kancelarii Premiera na cele polonijne wynosi obecnie 59,2 mln zł, jednak – zastrzegł – biorąc pod uwagę potrzeby budżetu państwa związane z ograniczaniem skutków pandemii, planowane jest zmniejszenie tej kwoty. W ocenie ministra środki mogą być zmniejszone o około 10 proc. Jednak, jego zdaniem, organizacje polonijne nie odczują tej redukcji, gdyż z uwagi na epidemię nie zostaną m.in. zorganizowane kolonie dla dzieci polskich z zagranicy, nie odbędzie się wiele wydarzeń, kongresów, spotkań, festiwali. Część tych pieniędzy zostanie wykorzystana na pomoc charytatywną, część zapewne na edukację za pośrednictwem internetu. 

Minister poinformował, że w pierwszej kolejności zadbano o media polonijne i polskie poza granicami – z uwagi na ich kulturotwórczą, integrującą rolę i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także funkcje, które pełnią radio i media internetowe w czasach epidemii. „Trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać te redakcje (...). Istotne było to, aby media polonijne dostały zastrzyk środków, aby one nam nie poupadały” – podkreślił.

„Doskonale wiemy, że upadek mediów polonijnych i wyzwania związane później z ich odtworzeniem są nieporównywalnie trudniejsze niż ich utrzymanie – gdy wypowiedzą siedzibę, sprzedadzą sprzęt, zlikwidują redakcję” – zauważył. „Stworzenie czegoś w to miejsce, jak już kryzys ekonomiczny związany z koronawirusem się zakończy, będzie bardzo trudne” – dodał Dziedziczak.

Zaznaczył, że szczególny nacisk położony jest również na wsparcie organizacji zajmujących się edukacją, ale polski rząd pamięta również o pomocy charytatywnej.

Minister Dziedziczak poinformował senatorów, że od 6 marca wpłynęło 211 ofert od organizacji polonijnych, ubiegających się o wsparcie, w tym 70 dotyczyło zakresu kultury, 68 zakresu edukacji, 39 – wzmacniania organizacji polonijnych, 18 – pomocy charytatywnej, 16 było wniosków medialnych. Z tych ofert 20 proc. zostało już ocenionych formalnie i merytorycznie i pieniądze – łącznie jest to 11 mln 542 tys. zł – już płyną do beneficjentów.

Na podstawie: PAP, senat.gov.pl