W Sejnach Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów


Fot. Facebook
W podominikańskim klasztorze w Sejnach zostało otwarte w piątek, 12 maja, Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowni polscy i litewscy oraz konsul Litwy w RP Genadijus Mackelis.

"Dlaczego Kresy? To jest przecież wielka część polskiej historii, może ta największa w pewnych etapach historycznych. To jest nauka o wyborach, to jest nauka o współistnieniu kultur, religii, to jest nauka o czynach heroicznych, ale jest to także nauka o rozwoju Polski" - mówił o przesłaniu sejneńskiego muzeum wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Odnosząc się do pomysłu, by taką placówkę stworzyć w poklasztornych zabudowaniach w Sejnach mówił, że było to "naprawdę wielkie zamierzenie". "Stan tego budynku był bardzo opłakany i było też trudno wymyśleć funkcję, która by wszystkich łączyła, która by była przez wszystkich akceptowana i możliwa do zrealizowana. To zostało zrealizowane" - podkreślił minister.

Przypomniał, że w Polsce powstają dwa inne muzea także poświęcone Kresom - w Lublinie i Brzegu (Opolskie); mówił o współpracy rządu z samorządami, wskazywał, że dzięki temu powstają takie placówki, jak Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Podał, że w ostatnim czasie powstało ponad trzysta instytucji muzealnych.

"Kresy to duma i potęga Rzeczpospolitej - takie hasło przyświeca nam od samego początku, kiedy nastąpił zamysł utworzenia w naszym podominikańskim klasztorze Muzeum Kresów. To wydarzenie dzisiaj jest ogromnie ważne dla całej naszej społeczności sejneńskiej, dla parafii, ale także tych wszystkich, którym zależy na tym, aby historia Kresów RP była tutaj uwieczniona i poznawana" - mówił podczas otwarcia ks. Zbigniew Bzdak, proboszcz sejneńskiej parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Jak podkreślał biskup ełcki Jerzy Mazur, dzień otwarcia muzeum jest "dniem wdzięczności Bogu, Matce Boskiej Sejneńskiej, a także tym wszystkim, którzy tworzyli to dziedzictwo przez wieki, a także tym, którzy doprowadzili ten podominikański klasztor do tego stanu". Mówił, że nie udałoby się tego zrealizować bez pomocy z zewnątrz, szczególnie finansowej; dziękował wszystkim zaangażowanym w pozyskanie środków na ten cel.

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów tworzyć będzie cykl ekspozycji: wystawy "Historia Kresów Wschodnich", "Wielokulturowość Kresów Wschodnich", "Ludzie Kresów Wschodnich" i "Mitologia Kresów Wschodnich”.

Na podstawie: PAP