W rejonie wileńskim przybywa mieszkańców


Fot. lt.wikipedia.org
Liczba mieszkańców, którzy mają zadeklarowane swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, wyniosła w ubiegłym roku 105 109, tj. o 1 628 więcej niż w roku 2018 – podaje przedsiębiorstwo państwowe Centrum Rejestrów. Samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z nielicznych w kraju, gdzie liczba mieszkańców rośnie z roku na rok. Najszybciej przybywa ich w gminie awiżeńskiej.
Największą pod względem mieszkańców gminą w rejonie pozostaje licząca 12 048 mieszkańców gmina awiżeńska (+2 314 mieszkańców w porównaniu do roku 2018). Na drugiej pozycji od wielu już lat plasuje się gmina niemieska, w której mieszka 9 441 mieszkańców (+116). Trzecie miejsce zajmuje gmina zujuńska (+454). Miejsce zamieszkania w 2019 roku deklarowało tu 7 822 mieszkańców. Gmina ta wyprzedziła gminę pogirską, w której w minionym roku mieszkało 7 529 mieszkańców (- 10).

Na piątym miejscu pod względem liczby mieszkańców plasuje się gmina rzeszańska – 6 908 mieszkańców (+ 594), na miejscu szóstym – gmina rudomińska licząca 6164 mieszkańców (+ 111 osób), na siódme pozycji – gmina mickuńska, w której miejsce zamieszkania w ubiegłym roku zadeklarowało 5 807 osób (+ 224).

Wzrost mieszkańców odnotowano również w gminach suderwskiej (+213), bezdańskiej (+166), duksztańskiej (+129), o kilka osób więcej mieszka w gminach mariampolskiej (+4) i szaternickiej (+2). W 11 z 23 gmin rejonu odnotowano spadek mieszkańców – od 10 do 165 osób.

Z przedstawionych danych wynika, że nowi osiedleńcy w rejonie wileńskim wybierają na swoje miejsce zamieszkania przede wszystkim gminy mieszczące się najbliżej Wilna.   

Na podstawie: madeinvilnius.lt, inf. wł.