W rejonie wileńskim prowadzone są pomiary zanieczyszczenia powietrza


Fot. vrsa.lt
Od 6 września na terenie rejonu wileńskiego prowadzony jest pomiar zanieczyszczenia powietrza.

Podczas badania uwzględniane są zanieczyszczenia: KD10, SO2, NOx, O3 CO i LOJ (benzen, toluen, etylobenzen, m-Ksylen, p-Ksylen i o-Ksylen) i amoniak (NH3).

Zadaniem jest zbadanie koncentracji podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu podczas czterech pór roku (jesień, zima, wiosna, lato) na terenie rejonu wileńskiego i dokonanie pomiaru koncentracji specyficznych zanieczyszczeń, tj. amoniaku (NH3) koło potencjalnego źródła – spółki akcyjnej „Vilniaus paukštynas”.

Pomiary będą przeprowadzone zarówno w mobilnym laboratorium, jak też za pomocą pasywnych poborników, które w miejscowościach rejonu wileńskiego będą eksponowane przez dwa tygodnie od 10 września.

Pomiary zanieczyszczenia powietrza będą przeprowadzone w Skojdziszkach, Awiżeniach, Mejszagole, Kowalczukach, Pogirach, Niemenczynie, Skojdziszkach, Bezdanach, Kiwiszkach, Kabiszkach Wilekich, Niemieżu, Podbrzeziu, Rudominie, Ogrodnikach.

Pomiary powietrza dokonują specjaliści Wydziału Inżynierii Środowiska Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina i Instytutu Ochrony Środowiska.

Na podstawie: vrsa.lt