W ramach cyklu „O historii Wolnego Miasta Gdańska na stulecie jego utworzenia” wykład online prof. Marka Kornata „Między Niemcami a Polską oraz w polityce mocarstw zachodnich w latach 1920-1925”


Fot. organizatorów
Już w najbliższy wtorek (7 kwietnia) o godz. 17.30 zapraszamy na drugi wykład prof. Marka Kornata – tym razem wirtualnie – „O historii Wolnego Miasta Gdańska na stulecie jego utworzenia”. Nasz gość będzie opowiadał o miejscu i roli Wolnego Miasta Gdańska między Niemcami a Polską oraz w polityce mocarstw zachodnich w latach 1920-1925.Pierwsze pięć lat funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańska to czas jego krzepnięcia administracyjno-politycznego idącego w parze z początkiem kształtowania się na jego terenie poważnego konfliktu polsko-niemieckiego. Liga Narodów, która formalnie sprawowała patronat nad tym minipaństewkiem, nie była w stanie rozwiązać żadnego z istotnych problemów pojawiających się na linii Warszawa – Berlin wokół sporu o społeczne, gospodarcze i polityczne funkcjonowanie tego tworu państwowego. Kryzys ekonomiczny w Europie na początku lat dwudziestych oraz niepewna przyszłość z nim związana, podsycały radykalizm i nastroje skierowane przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego. Kiedy w październiku 1925 r. w szwajcarskim Locarno Anglia, Francja, Belgia i Włochy wynegocjowały układ z Niemcami, pomijając Polskę i Czechosłowację, konflikt wokół Gdańska znacząco się zaostrzył i wszedł w nową, jeszcze trudniejszą fazę relacji polsko-niemieckich.

Pierwszy wykład prof. Marka Kornata, prezentowanego w MIIWŚ w dniu 13 marca br. pt. „Wolne Miasto Gdańsk – twór sztuczny: geneza i struktura”.Każdego dnia Muzeum II Wojny Światowej umieszcza interesujące materiały, ciekawostki, pokazuje  wartościowe projekty, jak i nowe realizacje, w ramach akcji #M2WSwirtualnie dostępnej  na stronie oraz profilach społecznościowych Muzeum:Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji