W przyszłym tygodniu – bezpłatne zwiedzanie Muzeum Holokaustu


Muzeum Holokaustu w Wilnie, fot. vilnius-tourism.lt
Z okazji zbliżającego się Dnia Pamięci Zagłady Żydów Litwy, mieszkańcy i goście Wilna będą mogli bezpłatnie obejrzeć ekspozycję Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego poświęconą Holokaustowi.23 września Litwa obchodzi Dzień Pamięci Zagłady Żydów, który w tym roku zbiega się z 75. rocznicą likwidacji wileńskiego getta. Z tego względu Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego zaprasza na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji poświęconej Holokaustowi przez cały tydzień od 17 do 23 września.

W czasie II wojny światowej na terenie wileńskiej starówki powstało getto, które ulica Niemiecka (Vokiečių) podzieliła na dwie części: Duże Getto i Małe. Małe Getto wkrótce zamknięto, a Duże, w którym uwięzionych zostało ok. 30 tysięcy wileńskich Żydów, działało przez dwa lata. Zostało zlikwidowne 23 września 1943 roku – jego mieszkańców Żydów rozstrzelano w Ponarach lub wywieziono do nazistowskich obozów koncentracyjnych, których i tak większość nie przeżyła.

Oficjalnie pamięć o ofiarach Zagłady i likwidacji getta jest pielęgnowana na Litwie od 1990 roku.

Muzeum Holokaustu mieszczące się przy ul. Pamėnkalnio 12 jest jednym z trzech oddziałów Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Ekspozycja krótko przedstawia losy Żydów na Litwie i opowiada o Holokauście w okresie II wojny światowej: okolicznościach tworzenia i likwidowania gett, znaczeniu duchowego i zbrojnego oporu w gettach, pracy przymusowej i nazistowskich obozach koncentracyjnych, ratowaniu Żydów i niszczeniu ich kulturowego dziedzictwa w czasach sowieckich. Częścią ekspozycji jest także instalacja – żydowska kryjówka przypominające jedną z tych, w których w czasie wojny ukrywali się Żydzi. W kryjówce tej usłyszeć można fragmenty dziennika żydowskiego chłopca Icchaka Rudaszewskiego (1927–1943), który przebywał w wileńskim getcie.

Jak informuje muzeum, w tygodniu poprzedzającym Dzień Pamięci Zagłady Żydów Litwy będzie można bezpłatnie nie tylko zwiedzić wystawę, lecz także wziąć udział w wycieczkach, które odbędą się 17.09 o godz. 12, 18.09 o 16, 19.09 o 12, 20.09 o 12 i 21.09 o 15. Udział w oprowadzaniu z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem mailowym: holokaustoekspozicija@jmuseum.lt.

Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego pielęgnuje żydowskie dziedzictwo duchowe, materialne i historyczne, gromadzi dokumenty, przedmioty związane z Holokaustem, organizuje wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, konferencje, pokazy filmów i dyskusje.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vilnius-tourism.lt