W Poswole stanie pomnik Zygmunta Augusta


Fot. welovelithuania.com
W piątek, 7 grudnia, w Poswole (okręg poniewieski) zostanie odsłonięty pomnik króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta. Jego ekspozycja jest związana z setną rocznicą odzyskania niepodległości.Poswol stał się znany dzięki królowi Zygmuntowi II Augustowi, który w 1557 roku przyjął tu hołd lenny od mistrza zakonu inflanckiego Johanna Wilhelma von Fürstenberga oraz biskupa ryskiego Wilhelma Hohenzollerna. Jednocześnie zawarł sojusz z władcą Inflant przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu.

Jednym z inicjatorów postawienia pomnika królowi jest Fundacja Wsparcia Pogoni. „Zgłosiła się do nas grupa inicjatywna z Poswola, która chciała uczcić wielkiego księcia litewskiego i polskiego króla Zygmunta Augusta. (…) Fundacja wspiera tę tak piękną inicjatywę regionalną, która wpisuje się w nasze hasło «Przywróćmy historię Litwie»” – głosi komunikat fundacji. Jej poprzednim projektem związanym ze stuleciem odzyskania przez Litwę niepodległości było ustawienie i odsłonięcie pomnika Pogoni w Kownie.

Autorami pomnika Zygmunta Augusta są ukraińscy rzeźbiarze Borys Kryłow i Oleś Sidoruk. Sama rzeźba została odlana na Ukrainie we współpracy z fundacją Korona Książąt Ostrogskich. Przy tworzeniu postumentu brał udział również znany litewski artysta Rimantas Dichavičius.

Koszt projektu wyniósł niecałe 40 tysięcy euro, ale nie został on w całości pokryty ze środków rejonowego budżetu. Ponad 90 proc. tej kwoty przekazał lokalny przedsiębiorca Pranas Kiznis. Miasto wyraziło swoją wdzięczność, przyznając mu za to honorowe obywatelstwo.

Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpocznie się dziś o godz. 15.30 na skwerze przed Szkołą Muzyczną. Następnie, o godz. 17, odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody Poswola, a o 18 w kościele św. Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza święta w intencji całego miasta i jego mieszkańców.

Zygmunt II August (1520–1572) był ostatnim królem Polski i wielkim księciem litewskim z dynastii Jagiellonów. Za jego panowania została podpisana unia lubelska, łącząca Polskę i Litwę w Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Na podstawie: bns.lt, vycio-fondas.lt, pasvalys.lt, pl.wikipedia.org